i Integracja Europy po 1989 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
i  Integracja Europy po 1989 roku - strona 1 i  Integracja Europy po 1989 roku - strona 2

Fragment notatki:

Integracja Europy po 1989 roku Wstępniak Dostosowując się do głębokich zmian politycznych z lat 1989-1990, WE zacieśniały więzi gospodarcze i polityczne z krajami dawnego bloku komunistycznego, co doprowadziło do powstania umów gospodarczo- handlowych z Węgrami, Polską, Rosją, Czechosłowacją, Rumunią, Bułgarią i Albanią. W grudniu 1991 r. doszło do zawarcia Układów europejskich oznaczających stowarzyszenie trzech największych państw postkomunistycznych - Polski, Czechosłowacji i Węgier, ze WE.
Integracja Europy po 1989 1989 - propozycja Delorsa - wspólne administrowanie obszarem gospodarczym - EFTA i EWG, zgłoszenie modelu kręgów koncentrycznych w integracji europejskiej - w centrum EWG, dalej EFTA, EŚiW, pozostałe państwa Europy.
1989 - Raport Delorsa o potrzebie UGiW - Kraje powinny scedować część uprawnień na EBC: jednolity rynek, niezakłócone funkcjonowanie rynku wewnętrznego i polityki konkurencji, koordynacja polityki ekonomicznej. I etap realizacji UGiW przeniesiony na lipiec.
Wzmocnienie tendencji centralistycznych we wspólnotach.
1989 - Austria składa wniosek o członkostwo. Koniec komunizmu w EŚiW.
1989 - dalsze działania na rzecz UGiW, ekonomicznej i politycznej.
1989 - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, , program bezzwrotny PHARE dal EŚiW
1990 - Rada przyjęła wniosek o szybkie stowarzyszenie państw EŚiW z WE. Konferencja Międzyrządowa w celu utworzenia UE - sprzeciw UK, będą one dalej negocjować, jeśli zapewni się UK poszanowanie suwerenności narodowej i instytucji brytyjskich, sceptycyzm wobec zwiększenia roli PE, obywatelstwa unijnego. Brak zainteresowania wspólną polityką walutową. Opór USA i UK odnośnie WPBiZ 1990 - uzupełnienie porozumienia z Schengen dodatkowymi uzgodnieniami wykonawczymi - co przesunęło ich realizację na 5 lat. Do porozumienia dołączyły inne państwa z wyjątkiem UK i Irlandii
1991 - Polska podpisuje umowę stowarzyszeniową. Likwidacja RWPG.
1991 - Likwidacja ZSRR i powstanie WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan).
1991 - powstanie grupy wyszehgradzkiej (Polska, Węgry, Czechosłowacja) - wspólne kształtowanie współpracy z instytucjami europejskimi.
1991 - Trójkąt weimarski - Polska, Niemcy, Francja - deklaracja o odpowiedzialności za przyszłość Europy ale była ona mało skuteczna.
1991 - szczyt w Maastricht
1991 - Szwecja składa wniosek o członkostwo.
1991 - Mitterand: członkostwo Polski w UE jest niebezpieczeństwem dla rodzącej się UE
1992 - Finlandia i Norwegia składają wniosek o członkostwo.
1992 - podpisanie Traktatu z Maastricht (wszedł w życie w 1993)


(…)

… - Mitterand: członkostwo Polski w UE jest niebezpieczeństwem dla rodzącej się UE
1992 - Finlandia i Norwegia składają wniosek o członkostwo.
1992 - podpisanie Traktatu z Maastricht (wszedł w życie w 1993)
1992 - CEFTA - Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria
1992 - Kopenhaga - Rada Państw Morza Bałtyckiego - stabilizacja gospodarcza w rejonie, współpraca, dążenie do rozwoju, wspieranie instytucji demokratycznych, ekologia, bezpieczeństwo, zapobieganie przestępczości.
1992 - układ z Porto tworzący EOG, ratyfikowały go wszystkie państwa z wyjątkiem Szwajcarii.
EOG - zwiększenie rynku konsumentów, wymiany handlowej, zmniejszenie bezrobocia, swobodny przepływ osób, towarów, usług, kapitału. Obywatele EOG mogą zamieszkiwać i podejmować pracę w dowolnym państwie UE lub EFTA. Współpraca w dziedzinie ochrony…
… - Mitterand: członkostwo Polski w UE jest niebezpieczeństwem dla rodzącej się UE
1992 - Finlandia i Norwegia składają wniosek o członkostwo.
1992 - podpisanie Traktatu z Maastricht (wszedł w życie w 1993)
1992 - CEFTA - Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria
1992 - Kopenhaga - Rada Państw Morza Bałtyckiego - stabilizacja gospodarcza w rejonie, współpraca, dążenie do rozwoju, wspieranie instytucji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz