Historia integracji europejskiej - strona 3

Kształtowanie się Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Kształtowanie się unii europejskiej Ostateczne porozumienie w sprawie traktatu o Unii Europejskiej osiągnięto na spotkaniu Rady Europejskiej, które odbyło się 9-10 grudnia 1991 w Maastricht, a jego podstawą stały się raporty przedstawione przez obie Konferen­cje Międzyrządowe. Podczas szczytu w Maa...

Liberalne podejście międzyrządowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3521

LIBERALNE PODEJŚCIE MIĘDZYRZĄDOWE Zmiany związkowe z JAE i TM spowodowały ożywienie w badaniach nad integracją W latach 90 powstała koncepcja A. Moravcisika Całościowe wyjaśnienie procesów integracyjnych w Europie Wg Moravcisika od Trakt. Rzymskich, aż do decyzji Trakt. Maastricht Wspólnoty rozw...

Wykład - neofunkcjonalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1813

NEOFUNKCJONALIZM NAJBARDZIEJ „oficjalna” teoria integracji europejskiej uznana i zaakceptowana za w pełni wyjaśniającą proces pod względnem naukowym i Polit. Dążył do naukowej i metodologicznej poprawności Powstał z krytyki funkcjonalizmu i jego podst.założeń Do jego źródeł należą badania nad de...

Wykład - nowa perspektywa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

NOWA PERSPEKTYWA Teoria reżimów, lata 80. XX w. reżim to rzeczywistość wewnątrzpaństwowa - system polityczny danego państwa: normy, regulacje, reguły konstytucyjne, instytucje Reżim międzynarodowy - nowa relacja między państwami w stos. międz. Samodzielność działań p-n jest stopniowo ograniczona ...

Nowy regionalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

NOWY REGIONALIZM Region jako proces wyłaniania się struktury świadomej własnej tożsamości - 4 etapy: Pojawienie się świadomości regionalnej wśród elit i grup społecznych państw ze sobą sąsiadujących, powstanie więzi międzyludz., ujawnienie się wspólnoty interesów między społeczeństwami Artykułowa...

Wykład - Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

Parlament Europejski - jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej, wybierany na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale też Bruksela, w której odbywa się większość obrad oraz mieszczą się biura poselskie,

Polskie propozycje zjednoczenia Europy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Polskie propozycje jednoczenia europy Polskie propozycje integracyjne rodziły się zarówno w okresie istnienia suwerennego państwa polskiego, jak i w okresie rozbiorów. Ich autorami byli m.in. król Stanisław Leszczyński, ks. Adam Czar...

Postanowienia traktatu z Maastricht - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Postanowienia traktatu z Maastricht Traktat o UE został podpisany 7 lutego 1992 przez mi­nistrów spraw zagranicznych, gospodarki i finansów państw członkowskich, z udziałem Anibala Cavaco da Silvy, premiera przewodzącej wówczas Radzie Wspólnot Europejskich Portugalii i przewodniczącego Komisji Jacą...

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali W kilka tygodni po ogłoszeniu planu Schumana 20 czerwca 1950r rozpoczęła się w Paryżu konferencja przedstawicieli sześciu państw. Po dzie­sięciu miesiącach pracy przygotowan...

Próby powołania Europejskiej Wspólnoty obronnej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

Próby powołania Europ. Wspólnoty Obronnej i EWP Obawy konfliktu zbrojnego w Europie - po przełamaniu monopolu atomowego USA przez ZSRR i po wybuchu wojny w Korei w 1950r Jednocześnie USA dążyły do uzbrojenia RFN i włączenie niemieckich sił zbrojnych w zach.