Historia integracji europejskiej - strona 4

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

Co to jest MEDA? Program Meda (ang. MEDA programme) - program wsparcia Unii Europejskiej dla krajów partneskich basenu Morza Śródziemnego. Opracowany i uruchomiony przez Radę Europejską na lata 1995-1999 r. z budżetem 4,685 mld Euro. Meda jest głównym instrumentem finansowym w ramach Partnerstwa Eu...

Wykład - Rada Europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 406

Rada Europejska (fr. Conseil européen, ang. European Council) to organ polityczny Unii Europejskiej mający za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii. Jan Fischer (po zmianie rządu), Czechy (8 V - 30 VI 2009) Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europy. ...

Wykład - Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Rada Unii Europejskiej (fr. Conseil de l'Union européenne, ang. Council of the European Union) jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich, posiada siedzibę w Brukseli. Dawniej była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej. Rady Unii Europejskiej nie należy mylić z Rad...

Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

HiT IE skrót - plany i ważniejsze wydarzenia Początki idei zjednoczeniowych w Europie Starożytna Grecja i Rzym amfiktionie, np. a. delficka; Ateński Związek Morski, Pax Romana (rzymski porządek) lub Imperium Romanum Średniowiecze Imperium Christianum (Res Publica Christiana); Christianitas = Euro...

Wykład - teoria pluralistyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

TEORIA PLURALISTYCZNA ( KOMUNIKACYJNA) Karl Deutsch gł .przedstawiciel tej teorii - jego troską działanie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa m. Narodami Punktem wyjścia było uznanie instytucji państw narodowych jako podst. podmiotu międzynarodowych stosunków politycznych Proces integracji jako pows...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Trzy filary Unii Europejskiej Unia Europejska została ukształtowana w formie trzech podstawowych fi­larów różniących się zakresem ujętych problemowi rodzajem decyzji. Pierwszy filar tworzą trzy zmodyfikowane Wspólnoty Europejskie, w których występują decyzje o charakterze ponadnarodowym. „Twardym r...

Wykład - tworzenie się Beneluksu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Tworzenie się beneluksu Działania integracyjne Belgii, Holandii i Luksemburga zostały zapoczątko­wane jeszcze w latach międzywojennych. Już w 1921 r. podpisano w Bruk­seli traktat o utworzeniu Belgijsko-Luksemburskiej Unii Ekonomicznej, który wszedł w życie w rok później. Podczas II w. ś. znajdując...

Wycofanie Francji ze struktury militarnej NATO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

Wycofanie Francji ze struktury militarnej NATO (1966) Po sukcesie w Luksemburgu de Gaulle spowodował najbardziej radykalny wyłom w powojennej polityce Zachodu. Na konferencji prasowej 21 03 1966r oświadczył, że nie widzi potrzeby dalsz...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

WYKŁAD 2 1848 r. - pierwszy Zjazd Słowiański zwołano do Prgi- zjednoczenie Polaków, Rosjan i przedstawicieli narodów słowiańskich zamieszkujący; Zjazd uchwalił „Manifest do narodów Europy”, który głosił „pr narodów są ważniejsze aniżeli monarchie i decyzje monarchów” panslawiści eksponowali brater...

Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej - wykład...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej, kryzys demograficzny i gosp. powojennej Europy Uzależnienie Europy Zach. Od polityki Waszyngtonu dominacja ZSRR na wsch Europy osłabienie pozycji kolonialnej głównych państw europ Podział kontynentu na 2 bloki USA i ZSR Kryzys gospod...