Historia integracji europejskiej - strona 5

Próby powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej i EWP - wyklad

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

WYKŁAD 4 Próby powołania Europ. Wspólnoty Obronnej i EWP Obawy konfliktu zbrojnego w Europie - po przełamaniu monopolu atomowego USA przez ZSRR i po wybuchu wojny w Korei w 1950r. Pracując nad EWWiS J. Monnet przygotowywał zarazem projekt wspólnej obrony Eur Zach Część polityków franc miała obawy...

Integracja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Wykład 5 Traktat główną rolę w procesie integracji przyznawał znoszeniu wszelkich ograniczeń w ruchu towarów, osób, usług i kapitału między p-czł. Okres przejściowy - 12 lat ( do 1969r) 6 państw jednocześnie należy do 3 wspólnot(EWWiS, EWG, EURATOM) Politycy europ. mieli świadomość, że wspólnota ...

Konferencja "6" w Hadze w 1969 roku - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

9. Konferencja „6” w Hadze w 1969r -Inicjatorem nowy prezydent FR G. Pompidou -Plan „dokończenia - pogłębienia - rozszerzenia” -Dokończenia finansowania WPR -Pogłębienie - przejście do unii walutowej -Rozszerzenie - przyjęcie WBr -Koncyliacyjnie nastawiony do USA 10. Lata 70. -10.1972r Konfere...

Opozycja wobec członkostwa w WE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

WYKŁAD 7 Port.  silniejsza opozycja wobec członkostwa w WE; port ugrupowanie nacjonalist sprzeciwiały się integracji. Okres przejściowy na wprow. Dla Port. Wspólnego rynku Wszystkie regionu Port. Objęte pomocą EFS Wszystkie 3 państwa Gr., Hiszp., Port. Przed wstąpieniem ewaluowały od systemu au...

Wykład - konferencja w Fointenbleau w 1984

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Wykład 8 Podczas konferencji w Fointenbleau w 1984r zlecono stopniowe znoszenie kontroli na granicach p.człónk, co miało służyć zbliżeniu narodów i rozwojowi integracji W VI 1985 w Schengen FR, Niem, i krraje Beneluksu zawatły porozumienie o stopn...

Wykład - dzieje Europy w latach '90 XX. wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

WYKLAD 9 -1989 wniosek o członkostwo składa Austria -1989 (czerwiec)”okrągły stół” w Polsce wybory i zwycięstwo Solidarności -”jesień narodów”-koniec komunizmu w środkowo- wschodniej Europie, upadek Muru Berlińskiego -1989(wrzesień) Rada ...

EWG i EFTA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Wykład 10 Pomysł połączenia EWG i EFTA ; w 1989 J. Delors zaproponował krajom EFTA „ strukturalne partnerstwo”. Od roku 1990 trwały rokowania na temat współpracy EWG i EFTA. W maju 1992 zawarto układ z Porto- tworzący Europ. Obszar Gosp. Układ ratyfikowany przez wszystkie państwa z wyjątkiem Szw...

Wykład - Historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

WYKŁAD 11 - perspektywa przyjęcia nowych państw wyostrzyła problem reformy instytucjonalnej, zmiany systemu podejmowania decyzji, ważenia głosów - w tym celu Rada Europejska na Korfu w 1994 powołała grupę refleksyjną z zadaniem zorganizowania konferencji (KM - Konferencja Międzyrządowa) - grupa p...

Szczyt Rady Europejskiej w Nicei - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

-12. 2000 szczyt RE w Nicei- przyjął roboczą wersję traktatu, którego ostat. Wersja została podpisana w 02.2001: Traktat Nicejski - przyjął nową procedurę zawieszania p-czł. W prawach czł. UE, po stwierdzeniu naruszenia przez niego podst....

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

WYKŁAD 13 2004 (05) 10 państw przystępuje do UE 2004 (06) bezpośrednie wybory do PE 2004 (06) dokument strategiczny o Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (EPS) Dokument przedstawia warunki na jakich UE współpracuje z krajami sąsiednimi: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Alg...