Wykład - historia integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - historia integracji europejskiej - strona 1 Wykład - historia integracji europejskiej - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 13
2004 (05) 10 państw przystępuje do UE
2004 (06) bezpośrednie wybory do PE
2004 (06) dokument strategiczny o Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (EPS)
Dokument przedstawia warunki na jakich UE współpracuje z krajami sąsiednimi: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban,
Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja.
Rosję i UE łączy umowa partnerstwa strategicznego
Instrumentem EPS są dwustronne „Plany działania”
Bliska kooperacja w sprawach ekonomicznych, handlowych, politycznych, bezpieczeństwa,
ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, nauki,
Unia proponuje pomoc techniczną i finansową
program TACIS -dla wschodnich sąsiadów i Rosji; MEDA -dla krajów śródziemnomorskich
ma na celu budowę „kręgu przyjaciół UE”
od 2007r. Program TACIS i MEDA zastąpione ENPI (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa)
2004 (12) Unia Europejska decyduje o rozpoczęciu negocjacji akcesoryjnych z Turcją pod koniec 2005 roku
2005 Francja i Holandia w referendum odrzucają traktat konstytucyjny - Annus horribilis
Przyczyny odrzucenia traktatu konstytucyjnego:
* niezadowolenie z ostatniego rozszerzania UE na wschód
* lęk przed nowymi członkami UE, falą pracowników ze wschodu: „polskim hydraulikom” „węgierska pielęgniarka” „łotewskim murarzom”
* drugą przyczyną negatywnego referendum była niechęć wobec imigrantów spoza Europy
* Holendrzy czują się zagrożeni we własnym kraju przez imigrantów z Turcji i Maroka
* W całej Europie rośnie fala ksenofobii wobec muzułmanów, Romów itd.
A. Gluckman stwierdził w odniesieniu do wydarzeń w swym kraju że, francuski kryzys nie jest ani gosp. ani społeczny - jest przede wszystkim mentalny.” Puściły hamulce blokujące niemoc
* trzecim powodem odrzucenia TK w 2005r. We Francji, Holandii - niechęć społeczeństwa
wobec rządów i elit politycznych(gospodarka, zatrudnienie, opieka społeczna)
* po czwarte - przebieg Konwentu i Konferencji Międz. Wyjaśnił różnice między politykami
* brak pogłębienia dyskusji, rola przewodniczącego konwentu
* Europa rozdziera swoiste „pęknięcie” i”coś tam” „kraj dzieli nasz kontynent na nieprzychylne do siebie obszary”
* Jest to podział na zamożnych, chcących bronić status quo, a nowo przybyłymi członkami UE którzy pragną nadrobić długowiekowe zapóźnienia
* Zdaniem D. Moissi jest to podział na Europę strachu i Europę nadziei
2007 przystąpienie Bułgarii i Rumunii


(…)

… do strefy Schengen
2008 problem z przyjęciem Traktatu Lizbońskiego -Irlandia odrzuca referendum
2008 kryzys finansowy i gosp. UE
wg komisji Europejskiej spadek gosp. odnotowało 5 państw członkowskich, 2009 kolejne 18
Niemcy spadek PKB o 2,3%; WB- 2,8%; Francja -1,8%; Włochy -2,0%
Polska gospodarka rozwija się wg Komisji w tempie 2,0% - drugi po Słowacji- dzięki
konsumpcji i funduszom unijnym
największy…
… dla państw Unii:
w UE powróciła dyskusja na temat Wspólnoty Polit. Energetycznej i zasadzie „solidarności
energetycznej”
Teoria alternatywnych źródeł energii
alternatywnych źródeł gazu spoza Rosji - gazociąg NABUCCO biegnący do Europy znad morza Kaspijskiego przez Turcję z pominięciem Rosji
2009 przyjęto projekt „Partnerstwa Wschodniego” - zgłoszony przez Polskę i Szwecję
pomoc „europejskim sąsiadom UE…
…)
*wzmocnie obecności UE w świecie
* obywatele Europy w centrum unijnych polityk
2011 (druga połowa) Polska obejmuje przewodnictwo RUE
Trio: Polska- Dania- Cypr
Planowane priorytety:
*założenia budżetu UE 2014-2020 (Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej)
*projekt „Partnerstwa Wschodniego”
*bezpieczeństwo energetyczne
*strategia Morza Bałtyckiego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz