Konferencja "6" w Hadze w 1969 roku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konferencja Konferencja Konferencja

Fragment notatki:

9. Konferencja „6” w Hadze w 1969r
-Inicjatorem nowy prezydent FR G. Pompidou -Plan „dokończenia - pogłębienia - rozszerzenia”
-Dokończenia finansowania WPR
-Pogłębienie - przejście do unii walutowej
-Rozszerzenie - przyjęcie WBr -Koncyliacyjnie nastawiony do USA
10. Lata 70.
-10.1972r Konferencja Paryska
-Kanclerz W. Brandt zaproponował rozwijanie integracji „dwóch prędkości”
-Zgromadzenia Parlamentarne przyjmie nazwę Parlament Europejski
Jedność europejska stwarza war. Konieczny przetrwania wspólnoty cywilizacyjnej
-12.1972r - w Kopenhadze „Deklaracja tożsamości europejskiej”
-Podst. Składniki - demokracja, rządy oparte na prawie, sprawiedliwość
społeczna, postęp ekonomiczny oraz szacunek dla praw człowieka
-W 1970 zaczęto rokowania WBR, Irl, Dan, Norw - brak wypracowanych procedur
-Przyjęto, że nie można w trakcie rokowań zmienić traktatów założycielskich i kandydaci muszą zaakceptować przyjęte zasady
-Dopuszczono ulgi w okr. Przejściowym
-Gł. Rolę w procesie integracji przewodniczący Rady, prace przygotowawcze Komisja z inst..pomocniczymi
-W 1973r I rozszerzenie - przystępują WBr, Irl, Dan
-Norwegia w referendum odrzuciła członk.
-Tym samym wzmocniony został proces integracji - wzmocniona pozycja Europy wobec USA i Japonii
-Jednak osłabia się rola WBr jako odrębnego ośrodka sił europ. I przywódcy EFTA
-Po rozszerzeniu Wspólnoty skupiały 3% pow. I 10% ludności Ziem. Wytwarzały 25% produkcji przemysłowej i skupiały 40% handlu świat.
-W 1975r państwa „9” zawarły konwencję w Lome ( Togo) z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku - umowy o handlu i rozwoju
-Po przyjęciu do WE państw półn FR rozwinęła starania o przyjęcie Hiszp., by zniwelować wpływy germańskie
-FR za naturalnych sojuszników uważała zbliżone kulturowo i językowo narody romańskie MŚ i narody Maghrebu: Algerię, Libię, Maroko, Tunezję
-Wobec kryzysu paliwowego 1973, ogólnego kryzysu gosp. W gr. 1974 konferencja szefów państw i rządów w Paryżu
-Ważne decyzję dot. Zacieśnienia integracji zachodnioeurop.: utw. Rady Europ., bezpośrednich wyborów do PE -Konferencja w Paryżu 1974r zleciła L. Tindemansowi (premier Belgii) przygotowanie raportu nt założeń UE
-Spadek produkcji przemysłowej w EWG o 12,4%
-Wzrost inflacji do 12,5% (6% - RFN, 23% - WBr)
-Wzrost bezrobocia o 5 mln
-W raporcie Tindemansa z 1975r - wcześniejsze traktaty nie doprowadziły do wypracowania sprawnych reguł integracji - rozbieżności interesów narodowych, brak perspektywicznej integracji


(…)

… perspektywicznej integracji
-Raport zalecał: Wspólne negocjowanie spraw Polit. zagr., stos. gosp. i obrony, Wprow. wspólnej polityki gosp. walutowej, energetycznej, badawczej, Rozwijanie wspólnej Polit. Socjalnej, Wzrost praw obywatelskich, Zwiększenie kompetencji organów wspólnotowych (np. PE)
-W XII 1978 Rada Europejska postanowiła utworzyć europ. System walutowy:
Europejska jednostka rachunkowa ECU ( koszyk wszystkich walut europ.)
Mechanizm kursowo- interwencyjny „wąż walutowy” - +/- 2,25%
Specjalne postanowienia kredytowe
-I-sze bezpośrednie wybory do PE w VI 1979r
Frekwencja 62,4%; w kolejnych latach coraz niższa 1984- 61%, 1989- 58,5% 1999r- 49,9%
Deputowani utworzyli w PE ponadnarodowe frakcje partyjne: socjaliści, Europejska Partia Ludowa, Demokraci Europejscy, Komuniści, Liberałowie, Demokraci, Niezalezni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz