Pytania na egzamin - Traktat lizboński

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Traktat lizboński - strona 1 Pytania na egzamin - Traktat lizboński - strona 2 Pytania na egzamin - Traktat lizboński - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest MEDA?
Program Meda (ang. MEDA programme) - program wsparcia Unii Europejskiej dla krajów partneskich basenu Morza Śródziemnego. Opracowany i uruchomiony przez Radę Europejską na lata 1995-1999 r. z budżetem 4,685 mld Euro. Meda jest głównym instrumentem finansowym w ramach Partnerstwa Euromed (partnerstwa europejsko-śródziemnomorskiego). Cele programu:
wspieranie reform gospodarczych, ustanowienie stref wolnego handlu pomiędzy państwami UE a krajami basenu Morza Śródziemnego, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój sektora prywatnego, poprawa warunków funkcjonowania i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie inwestycji, współpraca przemysłowa, handlowa i kulturalna pomiędzy krajami UE i krajami basenu Morza Śródziemnego poszerzenie współpracy regionalnej, lokalnej oraz międzynarodowej poprawa infrastruktury gospodarczej w tym rejonie, transport, woda, energia, rozwój społeczny: edukacja, zdrowie, społeczeństwo obywatelskie, rozwój lokalny, zatrudnienie i szkolenia zawodowe Kryteria Kopenhaskie
Kryteria kopenhaskie - zbiór kryteriów, które muszą spełnić nowo wstępujące do Unii Europejskiej państwa, by zostać przyjętymi. Kryteria te uchwaliła Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. Dzielimy je na kryteria polityczne i ekonomiczne.
Kryteria polityczne:
istnienie instytucji gwarantujących stabilną demokrację; rządy prawa; poszanowanie praw człowieka; poszanowanie praw mniejszości. Kryteria ekonomiczne:
istnienie gospodarki rynkowej gotowej sprostać konkurencji i wolnemu rynkowi; zdolność do przyjęcia acquis communautaire; zdolność sprostania unii politycznej, gospodarczej i walutowej. Kryteria kopenhaskie znalazły swoje odbicie w traktacie amsterdamskim (art. 6(1) skonsolidowanego TUE oraz w Konstytucji Europejskiej (cz. 1 art. 2 - Wartości Unii, art. 9 - Prawa Podstawowe i tytuł VI - Demokratyczne życie Unii oraz w Karcie Praw Podstawowych).
Postępy każdego z krajów w wykonywaniu Kryteriów kopenhaskich były corocznie (pod koniec każdego roku) oceniane przez Komisję Europejską i podawane w tzw. Regular Raporcie.
Porozumienie z Schengen
Układ z Schengen - porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.
Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu

(…)

… współpracującą z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Miała ona składać się z żołnierzy różnych państw, co prowadziłoby z kolei do łączenia się jednostek i ujednolicenia uzbrojenia. Narodowe siły zbrojne mogłyby istnieć jedynie do szczebla batalionu. Całość podlegałaby jednej europejskiej władzy politycznej i militarnej. Plan Plevena miał być podstawą tzw. Europejskiej Wspólnoty Obronnej (ang…
… polityk
DODATKOWE PYTANIA
Priorytety przewodnictwa Polski
Założenia budżetu UE 2014-2020 (Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej)
Realizacja projektu partnerstwa wschodniego
bezpieczeństwo energetyczne
Strategia Morza Bałtyckiego
14. Traktat lizboński (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej…
…: zamiast patrzeć na nie sektorowo (np. edukacja), należy patrzeć systemowo - tj. w szerszym kontekście.
Unie Beneluksu:
1919 - Bel/Luks
1944 - Bel/Hol
1947 - Bel/Hol/Luks
03.1948 - Traktat Brukselski
05.1948 - Kongres w Hadze
9.05.1950 - Schumann zgłasza plan utworzenia EWWiS
18.04.1951 - Traktat Paryski, ustanawiający EWWiS
10.1953 - konferencja 6 w Paryżu, podpisano układy paryskie (21), utworzono UZE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz