Wykład - teoria pluralistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - teoria pluralistyczna - strona 1 Wykład - teoria pluralistyczna - strona 2

Fragment notatki:

TEORIA PLURALISTYCZNA ( KOMUNIKACYJNA)
Karl Deutsch gł .przedstawiciel tej teorii - jego troską działanie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa m. Narodami
Punktem wyjścia było uznanie instytucji państw narodowych jako podst. podmiotu międzynarodowych stosunków politycznych
Proces integracji jako powstanie „wspólnoty państw” okr. Przez wysoki stopień współpracy dyplom. gospodarczej, posł., i gosp.
Taka wspólnota ma łączyć wartości: suwerenność, samookreślenie państw narodowych oraz mnar.pkój i bezpieczeństwo
Gł.celem integrujących się państw jest utworzenie „wspólnoty bezpieczeństwa”
Wyeliminowanie wojny jako formuy rozstrzygania sporów
Trzon teorii Deutscha
Wspólnota bezpieczeństwa - grupa państw, które zostały zinternowane
„integracja” - powstanie na danym terytorium „poczucia wspólnoty” - instytucji i praktyk zapewniających pokojowy charakter wszelkich zmian
„poczucie wspólnoty” - wiara osób tworzących wspólnotę, że wszystkie problemy muszą i mogą być rozwiązywane pokojowo
przemiany pokojowe - rozwąz. Problemów bez uciekania się do użycia siły
integracja dokonuje się na kilku poziomach I poziom mrządowo-dyplomatyczny
Powstanie Wspólnoty państw, Wspólnoty bezpieczeństwa wiąże się z polit. Zagraniczną, działaniami dyplomatycznymi
Celem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa oraz zachowanie autonomii państw
Zachowanie mnar pokoju i rozwój państw wzajemnie się uzupełniają
Integracja nie wiąże się z przezwyciężeniem instytucji państwa, co raczej stanu wojny między nimi
Celem integracji polit. powstanie mnar systemu państw, który odznacza się dużym stopniem komunikacji i wzajemnego zrozumienia między państwami
II poziom społeczny
Integracja państw ozn zakorzenienie powstałej wspólnoty w „poczuciu my”
Ozn to wzajemną sympatię, lojalność między społeczeństwami, poszanowanie, zaufanie, zaufanie, wspólnotę interesów i wartości
Ważny jest proces komunikowania i wymiany info
Współpraca jest funkcją komunikowania się Wyróżnia różne kanały komunikacji: mobilność osób, ilość i intensywność wzajemnych transakcji, strumień towarów, usług i info
To działa na rzecz dalszej pogłębionej komunikacji i interakcji między państwami
W rezultacie wzajemność relacji i pokojowe współistnienie jest rezultatem społeczno-politycznych kontaktów
III poziom - jednostki
Pojęcie „wspólnota”, „poczucie my „ percepcja zwracają uwagę na znaczenie psychologiczno-społeczne wymiaru integracji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz