Liberalne podejście międzyrządowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3521
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalne podejście międzyrządowe - wykład - strona 1 Liberalne podejście międzyrządowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

LIBERALNE PODEJŚCIE MIĘDZYRZĄDOWE
Zmiany związkowe z JAE i TM spowodowały ożywienie w badaniach nad integracją
W latach 90 powstała koncepcja A. Moravcisika
Całościowe wyjaśnienie procesów integracyjnych w Europie
Wg Moravcisika od Trakt. Rzymskich, aż do decyzji Trakt. Maastricht Wspólnoty rozwijały się poprzez negocjacje międzyrząd.
Najważniejsze decyzje podejmowano na Konferencjach Międzyrząd (zapadają decyzje, które wcielane są za pomocą instyt ponadnarod)
Kluczowa jest analiza mechanizmów rządzących na KM
LPM stanowi połączenie logiki negocjacji międz z liberalnym mechanizmem kształtowania preferencji krajowych
Założenie o racjonalności zachowania państw kierujących się głównym rachunkiem ekonomicznym oraz odpowiedzialnością rządzących przed wyborcami
Cele realizowane przez rządy nie są określone przez środowisko zewnętrzne, ale są wynikiem preferencji podmiotów subpaństwowych, co zaprzecza realistycznemu założeniu o power politics
Preferencje rządu kształtowane są wew
Powstanie Wspólnot a potem UE nie było żadnym nadzwyczajnym zachowaniem państw, ale racjonalną odpowiedzią na powojenny wzrost współzależności ekonomicznej i postęp technolog
LPM składa się z 3 czynników:
Kształtowanie preferencji - wewnętrzne warunkowanie polit zagr wskazuje na nawiązanie do tradycji liberalnej stos międz
Z wielości grupowych interesów wyłaniają się ostatecznie preferencje wyrażane potem na arenie międzynarod
Wg Moravcisika integracja jest efektem dokonywania racjonalnych wyborów
Tam gdzie występowała ich konwergacja tam rozwijała się integracja
Współpraca gosp jest najbardziej naturalnym elementem kontaktów międz, która działa pozytywnie na stos międz
„integracja negatywna” - znoszenie barier rozwoju ekonom
„integracja pozytywna” - skupiona wg wspólnego projektu
Podstawą dla tworzenia wspólnoty będzie konflikt (co przypomina liberalną wizję tworzenia umowy społ J. Locke'a)
Rządy muszą uzgodnić szczegółowe warunki współpracy
Negocjacje kreują możliwe rozwiązania
Negocjacje międzyrządowe - rządy narodowe mające określone preferencje udają się na negocjacje
Brak jest autonomicznych instyt ponadnarod; rozpoczynają się rozmowy między państwami - bargain (targowanie się)
Na pozycję rządu w negocjacjach wpływają 3 czynniki:
Intensywność preferencji - jak bardzo państwu zależy na osiągnięciu porozumienia
Możliwość budowania koalicji - największe szanse osiągnięcia celu ma państwo, którego stanowisko jest bliskie preferencji innych państw


(…)

… jest bliskie preferencji innych państw
Możliwość stosowania pakietu - ułatwia to handel wymienny i równoważy korzyści w ramach szerokiej agendy
Wszystkie kluczowe dla integracji decyzje nie były efektem działania instyt ponadnar, czynników ideologicznych czy samoczynnego procesu spill - over, ale stopniowego uzgadniania preferencji między państwami
Instytucje powstałe w wyniku negocjacji służyły państwom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz