Wykład - nowa perspektywa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - nowa perspektywa - strona 1

Fragment notatki:

NOWA PERSPEKTYWA
Teoria reżimów, lata 80. XX w.
reżim to rzeczywistość wewnątrzpaństwowa - system polityczny danego państwa: normy, regulacje, reguły konstytucyjne, instytucje
Reżim międzynarodowy - nowa relacja między państwami w stos. międz. Samodzielność działań p-n jest stopniowo ograniczona przez wzrost współzależności międzynarod. i rozwój pr. międz. Współpraca prowadzi do nowego systemu, regulacji, interakcji i podejmowania decyzji
Nie każda forma współpracy jest reżimem międz., muszą być spełnione pewne warunki:
Muszą istnieć normy zaakceptowane przez państwa
Nowe instytucje będące płaszczyzną komunikacji i podejmowania decyzji
Instrumenty kontroli przestrzegania istniejących norm
Rozwój reżimów prowadzi stopniowo do sytuacji, że coraz kolejne sfery poddawane są nowym regulacjom
Proces ten o wiele łatwiej zachodzi w low politics (gospodarka), niż w sferze bezpiecz.
Reżimy mogą być sektorowe lub regionalne
Wspólnoty Europejskie to rozbudowany reżim międzynarodowy
W miarę postępu integracji pojawiły się nowe „płaszczyzny” norm i procedur decyzyjnych
Zadanie stania na straży spójności i przestrzegania norm powierzono instytucjom ponadnarodowym - Komisji i ETS
UE to zespół reżimów międz z rozbudowanym reżimem wspólnotowym
Państwa są najważniejszymi uczestnikami procesu integracji
Reżim oznacza niekiedy ograniczenie samodzielności państwa, ale państwa są skłonne na to się zgodzić, jeżeli poddanie się reżimowi kontroli pozwala lepiej zrealizować cele ( w ten sposób tłumaczy się zgoda WB na rozwiązania ponadnarodowe na początku lat 90., tylko tak można było kontrolować zjednoczenie Niemiec)
Zróżnicowanie dziedzin współpracy prowadzi do powstania kilku Europ funkcjonujących wg różnych zasad, różne systemy decyzyjne
P. Schmitter mówił o Europie handl., dyplom., wojskowej, pieniądza, Schengen
W ramach różnych dziedzin współpracy działają różne instytucje podejmujące decyzje w różny sposób - trzy filary UE
W świetle tej teorii UE jest zespołem reżimów decyzyjnych z hybrydową strukturą i dynamiką integracji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz