Pojęcie OM - teoria reżimów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie OM - teoria reżimów - wykład - strona 1 Pojęcie OM - teoria reżimów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie OM - teoria reżimów
Organizacja w ujęciu dynamicznym; TEORIA REŻIMÓW
Pojęcie to zostało stworzone przez S. Krasnera „Na stosunki międzynarodowe nie można patrzeć w ujęciu statycznym lecz jak na pewien zespół metod podejmowania decyzji wokół, których są oczekiwania członków reżimów.”
W tym znaczeniu członków organizacji międz. należy postrzegać także ze względu na ich pełnione role
Definicja: są to zasady, normy, reguły i procedury decyzyjne wokół których oczekiwania aktorów zbiegają się w danej dziedzinie
Jak wyglądają relacje między przesłankami, a efektem decyzyjnym? Związek jest bezpośredni, są przyczyny i wynikające z nich skutki. Wizja świata nie odzwierciedla rzeczywistości, gdyż pomiędzy(w środku) występują reżimy i w ramach nich wypracowywane są konsekwencje. Tylko gdy indywidualne działanie jest nieskuteczne, stworzenie reżimu umożliwi sytuację korzystną dla wszystkich. zasady - przekonania co do faktów i związków przyczynowych;
normy - standardy zachowania w rozumieniu praw i obowiązków uczestników;
reguły- konkretne zachowania jakie mogą być podjęte- nakazy i zakazy;
procedury decyzyjne - praktyki wytwarzania i wykonywania wspólnie dokonanych wyborów;
Brakuje tu instytucji. Tylko instytucje są w stanie zapewnić skuteczność przez tworzenie, ogłaszanie, zarządzanie, wymuszanie, interpretowanie, uzasadnianie i przyjmowanie decyzji. Kluczowe pojęcie to rynek. Krasner dostrzegł, że państwa działają w celu maksymalizacji korzyści.
Istnieją 3 podejścia do reżimów. Wyróżnione są też dwie kategorie wg Krasner'a:
zasady i normy- zmiana zasad i norm oznacza zmianę reżimu;
reguły i procedury- następuje wtedy zmiana wewnątrz reżimu;
A te podejścia to:
1) S. Straintz - elementy modyfikujące decyzje nie wpływają na procesy decyzyjne, poprzedni schemat jest zbyt prosty np. system na rynkach światowych. Brak elementów w modelu między przyczyną, a skutkiem, ale w środku istnieje reżim np. kryzys światowy jest okolicznością zewnętrzną;
2) R. Keohane - zastrzega, że reżimy wynikają z dobrowolnych porozumień między równymi podmiotami. W świecie państw suwerennych podstawową funkcją reżimu jest koordynacja zachowań państw w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów w danej dziedzinie. Są sytuacje, gdzie optimum pareto(wszyscy korzystają i nikt nie traci) wynikają z działań spontanicznych, nie ma potrzeby tworzenia instytucji systemowych. Gdy reżimy nie mają zastosowania- państwom zależy wtedy nie tylko na własnych zysku, ale też na stracie innych(gra o sumie zerowej). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz