Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego- opracowanie - strona 1 Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego- opracowanie - strona 2 Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego.
Pojęcie stabilności międzynarodowej.
Stabilność jako skutek tworzenia i funkcjonowania instytucji międzynarodowych:
problemy kolektywnych działań w poliarchicznym śm
rola instytucji w procesie przezwyciężania strukturalnych barier współpracy
pojęcie instytucji międzynarodowych
zjawisko reżimów międzynarodowych
Stabilność jako skutek rozkładu siły w śm:
uwarunkowania stabilności systemu wielobiegunowego
uwarunkowania stabilności systemu dwubiegunowego
model Richarda Rosecranca
Pojęcie stabilności międzynarodowej - daje względną przewidywalność. Daje możliwość optymalizacji decyzji i działań. Umożliwia ewolucyjność zmian. Jest ona analizowana w kontekście systemów międzynarodowych.
„Stabilność oznacza sytuację w której system, o ile jest wytrącany z równowagi poprzez zachodzące zmiany, to jednak one go z niej nie wytrącają całkowicie.”
„Zachowanie istotnych właściwości systemu (określających jego tożsamość), niezależnie od zachodzących zmian.”
2). Problemy kolektywnych działań w poliarchicznym środowisku międzynarodowym:
„Racjonalne i egocentryczne podmioty, za jakie należy uznać państwa, nie będą działały na rzecz wspólnych interesów, chyba że zaistnieje określony rodzaj przymusu, lub inny mechanizm, który zmusi je do tego.”
Dylemat więźnia:
Państwo A
Rozbrojenie
Zbrojenie
Państwo B
Rozbrojenie
R
R
Z
R
Zbrojenie
R
Z
Z
Z Rozwiązaniem optymalnym jest racjonalność zbiorowa, czyli rozbrojenie obu (nie ponosi się kosztów zbrojeń). Jednak z punktu widzenia racjonalności indywidualnej, logicznym jest zbrojenie się, bo mają wtedy pewność, że nie zostaną zdominowane przez drugie państwo. To co jest racjonalne kolektywnie, nie jest racjonalne indywidualnie.
Robert Axelrod zadał pytanie o warunki pojawienia się współpracy w świecie egoistów bez centralnej stancji sterującej
- rząd światowy.
- Wychowanie polityków - nowa, globalna etyka.
- Zmiana zasad funkcjonowanie instytucji międzynarodowych (obecny nurt). Działają na rzecz racjonalności kolektywnej, przezwyciężając indywidualną
c) Pojęcie instytucji międzynarodowych.
(łac. institutio - urządzenie czegoś, tradycję, zwyczaj, nawyk)


(…)

… zapewnianiu powtarzalności interakcji uczestników stosunków międzynarodowych w określonych im dziedzinach, a przez to przyczyniających się do ich porządkowania i stabilizowania w poliarchicznym środowisku.
Cechy (tu chyba są braki):
Są względnie trwałymi konstrukcjami społecznymi tworzonymi w procesie negocjacji (chociaż zdarza się, że są narzucane). Składają się na nie wzorce zachowań podmiotów…
… międzynarodowe są mało kosztowne, ale mniej skuteczne. Reżimy są jedną z instytucji egzekwowania zachowań międzynarodowych. To element praktyki międzynarodowej(np. reżim o rozbrojeniu konwencjonalnym w europie, reżim o przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.)
Nazwa reżim jest myląca. Oznacza on taką konstrukcję społeczną, która państwa i inne podmioty poddaje pewnym rygorom zachowań, czyli pewnym reżimom.
Def…
… struktur, nadzorujących wykonywanie zobowiązań, np. komisje, komitety, grupy robocze; struktury administracyjne SA skromne porównaniu do klasycznych org. międzynarodowych, których budżety są dużo większe. rola pośrednika w stosunkach między państwami, czyli nie są strukturą władczą, ponad państwami. Funkcje reżimów:
Poprawiają komunikację między państwami(kanał obiegu informacji między nimi, możliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz