Ewolucja systemu politycznego w Rosji w latach 1905- 1917

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja systemu politycznego w Rosji w latach 1905- 1917 - strona 1 Ewolucja systemu politycznego w Rosji w latach 1905- 1917 - strona 2

Fragment notatki:

Ewolucja systemu politycznego w Rosji w latach 1905- 1917 W Rosji od końca XIX wieku w różnych warstwach społeczeństwa narastały nastroje niezadowolenia. Niezadowolenie budziły: system samodzierżawia ( jedynowładztwa), gospodarcze zacofanie kraju. Wydarzeniem przyspieszającym bunt społeczny stały się porażki armii rosyjskiej w wojnie z Japonią. Protesty studentów, chłopów i robotników nielegalne organizacje zwłaszcza Socjaldemokratyczna Partia Robotników Rosji (1898),która w 1903r podzieliła się na zwolenników maksymalnej centralizacji ruchu (bolszewicy-W. Lenin) i zwolenników wewnątrzpartyjnej demokracji (mienszewicy-Juliusza Martowa) oraz Partia Socjalistów Rewolucjonistów (eserowców)
W XI 1904 r. doszło w Petersburgu do wielkiego Zjazdu Ziemstw ( samorządów lokalnych)będącego pierwszym tego rodzaju przedstawicielstwem sporej części opinii publicznej w historii Rosji. W trakcie zjazdu przyjęto uchwałę postulującą utworzenie ciała parlamentarnego zajmującego się budżetem oraz nadzorem nad administracją.
12 ( 25) XII 1904r. car ogłosił ustawę „ O naprawie ustroju politycznego”, która nieznacznie poszerzyła uprawnienia Ziemstw.
9 (22) I 1905r. wojsko dokonało masakry pokojowej manifestacji mieszkańców Petersburga, na czele, której stał przywódca 11 tysięcznego związku zawodowego -Zgromadzenie Rosyjskich Robotników Fabrycznych Petersburga. Masakra petersburska (krwawa niedziela) wywołała falę protestów i strajków w 66 krajach imperium ( w tym w Królestwie Polskim). Pod wpływem tych wydarzeń Mikołaj II poczynił ustępstwa zezwalając na utworzenie namiastki parlamentu ( Dumy) posiadającej uprawnienia doradcze. Fala strajków obejmowała jednak kolejne środowiska. W X 1905r strajkowało już łącznie 2 mln ludzi. Wobec faktycznego paraliżu państwa car Mikołaj II zdecydował się 17 (30) X na wydanie manifestu zapowiadającego przyznanie obywatelom Rosji „swobód obywatelskich” oraz zwołanie Dumy Państwowej o kompetencjach ustawodawczych. Wkrótce pierwszym premierem w historii Rosji car mianował Siergieja Witte. Kompetencje Dumy zostały ostatecznie ograniczone ze względu na konieczność zatwierdzania uchwalonych przez nią ustaw przez Radę Państwa i cara a wybory do niej miały charakter pośredni i opierały się na zasadzie kurialności. I Duma istniała od 27 IV(10 V) do 8 (21) VII 106 r. i została rozwiązana przez cara. II Duma rozpoczęła działalność 20 II (5III) 1907 r. i jej istnienie było również krótkie.. 7 (20) VII 1906 r. premierem został Piotr Stołypin, który przystąpił do ostatecznego stłumienia wystąpień rewolucyjnych. 3 (16) VI car rozwiązał II dumę dokonując jednocześnie zmiany ordynacji wyborczej, w kierunku wzmocnienia pozycji ziemiaństwa. Oznaczało to koniec rewolucji w Rosji. Jednocześnie z represjami wobec opozycji w Dumie, Stołypin zainicjował reformy w tym rolną- powstała warstwa bogatego chłopstwa. Jesienią 1907 r. odbyły się na podstawie nowej ordynacji wybory do III Dumy. Przyniosły one zwycięstwo konserwatywnej prawicy oraz Związkowi 17 X (tzw. oktiabrystom). Stołypin zaczął ewoluować w stronę skrajnego konserwatyzmu. Poparł m.in. zmiany systemu wyborczego do rady państwa ograniczającego reprezentację polaków. W III 1911 rada Państwa odrzuciła forsowany przez niego projekt systemu kurii narodowościowych. Stołypin zmusił wówczas Mikołaja II do czasowego rozwiązania parlamentu. Osłabiło to jego pozycję. 1 (14) IX 1911 dokonano udanego zamachu na życie Stołypin. W XI 1912 r. zebrała się IV Duma.


(…)

…, w której dominowali przedstawiciele Socjalistów, Rewolucjonistów (eserowców) i Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (mienszewików). Bunt obejmował kolejne oddziały wojskowe ( np. bazy marynarki wojennej Kronsztadzie).
3 (16) III 1917 roku powstał Rząd Tymczasowy. Dzień wcześniej car Mikołaj II abdykował. Rosja stała się republiką. Obok Rządu Tymczasowego znaczny wpływ na sprawowanie rządów miała Rada…
… do własnego państwa. Zniesiono karę śmierci i wprowadzono wolność wyznań.
3 (16) IV 1917 r. w Piotrogrodzie znalazł się-przewieziony przez wywiad niemiecki w zaplombowanym wagonie ze Szwajcarii do Finlandii-przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin. W tzw. Tezach kwietniowych Lenin nawoływał do przekształcenia rewolucji „burżuazyjnej” w „socjalistyczną i do obalenia Rządu Tymczasowego. Wśród głoszonych…
… postulat natychmiastowego rozpoczęcia powstania zbrojnego przeciwko rządowi. W nocy z 24 X na 25 X (5/6XI) oddziały Gwardii Czerwonej rozpoczęły zajmowanie kluczowych punktów w stolicy: mostów, dworców, poczt, central telefonicznych. Dokonało się to praktycznie bez oporu ze strony oddziałów rządowych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz