Stosunki międzynarodowe - podstawowe informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki międzynarodowe - podstawowe informacje - strona 1 Stosunki międzynarodowe - podstawowe informacje - strona 2 Stosunki międzynarodowe - podstawowe informacje - strona 3

Fragment notatki:


Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym:
- liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin)
- położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami
- samowystarczalność.
Wymiar potęgi określa gospodarka. USA wytwarza 1/5 światowego PNB. Ten potencjał jest równy wielkości PNB całej Europy mimo że na starym kontynencie jest o-100 mln. więcej ludzi. Gospodarka USA jest też efektywniejsza niż np. w Chinach i ma siedmiokrotnie większy potencjał niż Rosja. Roczny obrót handlu zagranicznego w USA to 1600 mld $,a uczestnictwo w inwestycjach światowych - 900 mld $; Suma inwestycji krajów Europy przez ostatnie 10 lat to 30 mld $ gdy inwestycje. USA za granicą to 700 mld $. Wśród 10 największych firm 5 pierwszych to firmy - Amerykańskie. Technologicznie USA ma przewagę nad innymi krajami w dziedzinie telekomunikacji i w informatyce, dlatego też do nich należy większość światowego rynku. Stany Zjednoczone mają największą armię - 1 mln 300 tyś, z czego jej część na stałe stacjonuje w wielu krajach. USA mają też niestety najwięcej na świecie analfabetów (8mln) za sprawą niedoskonałego szkolnictwa. Również poziom, zdrowia jest niższy, niż. np. w Japonii. Decyzje USA dotyczące polityki zagranicznej mające wymiar globalny wymagają poparcia społeczności międzynarodowej. Obecnie dyskutowana jest kwestia ograniczenia zasięgu działań USA i nakłonienie do działań w interesie międzynarodowym.
USA określiło priorytety polityki zagranicznej:
l .regiony szczególnej troski - Europa Zachodnia, Bliski Wschód, Pacyfik
2.regiony czujnej obserwacji —Ameryka Łacińska, Europa Środkowo - Wschodnia
3.obszary wnikliwego nadzoru — Rosja, Chiny
USA zajmowało do niedawna pozycję przywódcy, teraz jednak staje się częścią systemu światowego
Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej Wyznacznikiem statusu Niemiec po zjednoczeniu jest kluczowe położenie w centrum Europy i duży potencjał ekonomiczny. W Europie brak państwa, które zrównoważyłoby siłę Niemiec. Wartość PKB wzrosła pięciokrotnie od lat 50. Z ich pozycją na rynkach muszą się liczyć wszystkie kraje. Niemcy stały się 3 mocarstwem ekonomicznym (po USA i Japonii).
Niemcy poniosły wysokie koszty związane ze zjednoczeniem, czego konsekwencją stały się narastające problemy gospodarcze. Wzrastało zadłużenie państwa i bezrobocie. Drastycznie spadał eksport, co wiązało się z wysokimi kosztami produkcji i spadkiem tempa wzrostu wydajności. Niemcy jednak nastawiły się na utrzymanie swej pozycji i szybkie podołanie recesji. Służyły temu posunięcia ekonomiczne (inwestycje
w nowe miejsca pracy, obniżenie podatków od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej) oraz finansowanie nauki i badań. Uznając, że przyczyną niepowodzeń Niemiec był niski poziom udziału najwyższej-technologii w produktach, postanowiono zwiększyć badania, a do tego czasu nasycić gospodarkę technologią importowaną. Od 1994 r. Niemcy zaczęły odnotowywać wzrost gospodarczy i wysoką produktywność, a stan zadłużenia nie przekroczył 50% PKB. Wzrosła siła marki~(będąca główną walutą w Europejskim Systemie Walutowym i drugą po dolarze walutą-rezerwową) i pozycja eksportera. Zaczął być kreowany nowy obszar handlowy (podobny poziom w eksporcie na rynki byłych krajów socjalistycznych i USA). Dynamicznie rosły aktywa niemieckich banków. Niemcy sfinansowały w granicach 30% budżet EWG. W zakresie gospodarki Niemcy stanowią ważny element ekonomicznego ładu, wspó

(…)

… się pozycji Rosji zmusza Waszyngton do kompromisów i ustępstw
„Szczyt 3” Clinton-Jelcyn, który miał skonkretyzować zasady partnerstwa (nowy aspekt -zakaz broni masowego rażenia)
USA obawia się nielojalności Rosji w sprawach likwidacji broni jądrowej
Rosja nie .udziela swojego poparcia na członkostwo w NATO; mówiąc o "natocentryzmie”- a mając uprzywilejowaną pozycję
Znaczący etap stosunków to także kwestia…
…. Natomiast pozwala na swobodę i jednostronne decyzje o zmianie polityki zagranicznej.
Ruch państw niezaangażowanych (Non-Alignment Movement -NAM) -nie jest ugrupowaniem ani blokiem czy też organizacją międzynarodową działającą na podstawie umowy międzynarodowej. Jest to grupa państw luźno powiązanych ze sobą poprzez akceptację wspólnie przyjętych zasad postępowania. Dokumenty ruchu są tylko deklaracją intencji i maja charakter polityczny.
Instytucje i organy ruchu państw niezaangażowanych:
- Konferencja Szefów Państw i Rządów (spotkanie na szczycie)
- Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych
- Biuro Koordynacyjne
- Przewodniczący Ruchu Państw Niezaangażowanych.
- Organy i instytucje wyspecjalizowane
Działalność ruchu to różnego rodzaju spotkania ministrów poświęcone problemom szczegółowym oraz sympozja…
… między mocarstwami itp.)
2.umacnianie niezależności narodowej ( aktywne przeciwstawianie się wszelkim formom dominacji, zwalczanie kolonializmu i neokolonializmu, a także umacnianie jedności i •solidarności ruchu państw niezaangażowanych oraz przeciwdziałanie ingerencji w ich sprawy wewnętrzne)
3.aktywna współpraca członków ruchu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego
4.demokratyzacja stosunków…
… czuwającego nad bezpieczeństwem narodowym
"Szczyt 1” między prezydentami Rosji i USA spowodował dyskusję na temat problemów międzynarodowych oraz poparcie finansowe dla reform w Rosji
Próby prowadzenia wspólnej polityki jądrowej oraz sprawa zabezpieczania arsenałów radzieckiej broni jądrowej w obozie i ze względu na niestabilność obietnic Rosji w sprawie zbrojeń
31.07.91 podpisanie .układu "Start…
… jako politykę podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz podporządkowania sobie zamieszkującej tam ludności. Tworzenie imperiów kolonialnych służyło zarówno celom ekonomicznym, jak i celom politycznym oraz strategicznym. W rezultacie kolonizacji na początku XX wieku rozległe terytoria Afryki, Azji, Ameryki, prawie w całości zostały podzielone i podporządkowane kilku państwom europejskim. Utworzono ogromne imperia kolonialne zajmujące ponad 73 mln km 2, to jest około 55% powierzchni globu. Mieszkało w nich około 35% ogółu ówczesnej ludności. Narastanie procesów, które doprowadziły do załamania się systemu kolonialnego, odbywało się przez wiele lat. Najpierw objęły one Azję, a następnie Afrykę. O szybkim tempie dekolonizacji decydował splot różnych czynników: 1 II wojna światowa, która przyczyniła…
… na swoje położenie między strefami wpływów dwóch mocarstw nie może być państwem neutralnym). Proces ten został poprzedzony okresem przygotowania państwa do uczestnictwa w tej strukturze. W 1994 r. zostało zawarte porozumienie "partnerstwo dla pokoju". W ramach tego porozumienia, Polska brała udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych na terenie Polski i innych państw. Polskie wojsko brało również udział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz