Finanse międzynarodowe - strona 6

Interwencje walutowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4102

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VIII – Interwencje walutowe Interwencje walutowe są to działania podejmowane przez władze monetarne, polegające na operacjach kupna-sprzedaży walut w celu realizowania określonej polityki kursowej. Interwencje to jeden z największych problemów....

Kursy walutowe - wykład - Kurs parytetowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2814

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład I – Kursy walutowe Kurs walutowy - to cena, jaką płacimy w walucie zagranicznej za jedną jednostkę waluty krajowej. 1. Rodzaje kursów: Kurs parytetowy – występował w gospodarce światowej od 1944 roku do 1978 roku. Jest to urzędowo ustalona rela...

Liberalizacja obrotów kapitalowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 805

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVII – Liberalizacja obrotów kapitalowych Jest to znoszenie ograniczeń i kontroli zawierania transakcji finansowych między krajami. Podmiotem liberalizacji są:  Obroty rejestrowane na rachunku bieżącym bilansu płatniczego  Obroty rejestrowane...

Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1106

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XII – Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej Okres 1 - obejmuje 20-25 lat po wojnie, do poł lat 60-tych; MSW funkcjonował bardzo sprawnie, zrealizowano właściwie wszystki...

Możliwe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1554

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Możliwe pytania na egzamin 1. Asymetria procesów wyrównawczych Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods 2. Przyczyny powstawania nierównowag zewnętrznych 3. Funkcje pieniądza międzynarodowego (strefa prywatna, strefa publiczna) 4. Definicja Międzyn...

Model overshootingu Dornburscha - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1988

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VI – Model overshootingu Dornburscha Koncepcja overshootingu powstała w połowie lat ’70, po załamaniu się systemy z Bretton Woods. Celem analizy było objaśnienie krótkoterminowych odchyleń kursów od kursu równowagi wynikających z

Pieniądz międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2212

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XIV – Pieniądz międzynarodowy FUNKCJE SFERA PRYWATNA SFERA OFICJALNA Denominator systemu kursów walutowych Miernik wartości Waluta faktorowana handlu i kwotowanie cen Środek płatniczy Waluta płatności tzw. waluta przejścia na rynku dewiz...

Podstawowe teorie kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2814

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład V – Podstawowe teorie kursu walutowego 1. Fundamentalne  Strumieniowe  Parytet siły nabywczej – efekt Balassy-Samuelsona (hipoteza wydajnościowa) – objaśnianie dlaczego w śre...

Podział reżimów kursowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3682

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład III – Podział reżimów kursowych 1. Klasyfikacja reżimów kursowych:    Kursy sztywne (hard peg) Kursy stałe z ograniczoną elastycznością (softpeg) Kursy płynne (floating) Kursy sztywne:  Ma wyznaczony parytet lub kurs centralny  Marż...

Polityka kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 882

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VII – Polityka kursu walutowego Cele które realizuje polityka walutowa: 1. 2. 3. 4. Powinna zapewnić wymienialność waluty krajowej na pieniądz światowy. Tworzenie takiego mech...