Możliwe pytania na egzamin - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 2422
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwe pytania na egzamin - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Możliwe pytania na egzamin
1. Asymetria procesów wyrównawczych
Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods
2. Przyczyny powstawania nierównowag zewnętrznych
3. Funkcje pieniądza międzynarodowego (strefa prywatna, strefa publiczna)
4. Definicja Międzynarodowego Systemu Walutowego wg. Drabowskiego
5. Definicja Międzynarodowego Systemu Walutowego wg. Franza Aschingera
6. Pojęcie globalizacji rynków finansowych
7. Założenia koncepcji overshootingu Dornbuscha
8. Przyczyny tworzenia SDR-ów
9. Różnice między siatką parytetów a punktami interwencyjnymi
10. Udział EUR i USD w imporcie i eksporcie w 2006 roku:
11. Transakcje, które dominowały na rynku finansowym w kwietniu 2007r.
12. Różnica w podejściu absolutnym i relatywnym teorii PPP (str 53, 54)
13. Trójkąt Frankela
14. Definicja IRS i rodzaje
15. Cechy stref offshore
16. Różnice koncepcji Keynes’a i White’a
17. Seniorat walutowy
18. Interwencje walutowe kanałem portfolio/monetarnym/informacyjnym
Rodzaje teorii zasobowych (monetarna i struktury zasobów finansowych)
19. Większe różnice wydajności między sektorem handlowym a usługowym występują w krajach
biednych. Czy przy teorii balassy-samuelsona w kraju biednym kurs jest przeszacowany w
stosunku do kursu wynikającego z parytetu siły nabywczej.
20. Różnica między pozycją płynności a walutową (str 28)
21. Definicja transakcji SWAP
22. Różnice między transakcjami forwards a futures
23. Z czego wynika różnica między kursem terminowym a kasowym?(str 30)
24. VSTF
25. Rodzaje płynności międzynarodowej
26. Rodzaje mechanizmów kursowych (MFW)
27. Rodzaje notowań
28. Transakcje rzeczywiste i pochodne opisac jedną
29. Podział teorii kursów walutowych wg J.A. Frankela:
30. Interwencje na rynku dewizowym
31. Próg odchyleń
32. Euroobligacje + podmioty uczestniczące w transakcjach
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

patrycjakrawczyk8 napisał(a):

2018-06-13 18:43:22

Super