Rola kursu walutowego w teorii parytetu siły nabywczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola kursu walutowego w teorii parytetu siły nabywczej - strona 1

Fragment notatki:


Rola kursu walutowego w teorii parytetu siły nabywczej . Ścieżka kursu walutowego opartego na parytecie siły nabywczej jest to taka ścieżka nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymany na stałym poziomie w określonym przedziale czasowym. Ścieżka ta pozwala utrzymać na stałym poziomie konkurencyjność międzynarodową. Ścieżka nominalnego kursu walutowego opartego na parytecie siły nabywczej - ścieżka która pozwala zniwelować różnice w stopach inflacyjnych w różnych krajach oraz utrzymać na stałym poziomie realny kurs walutowy i konkurencyjność. Kurs powinien się zmieniać według ścieżki umożliwiającej zachowanie stałego poziomu konkurencyjności. (Jeżeli nie wystąpią żadne wstrząsy o charakterze realnym to) poziom realnej konkurencyjności odpowiadający warunkom równowagi pozostanie w długim okresie niezmienny, a kurs nominalny będzie się zmieniać w taki sposób aby zapobiec wahaniom realnej konkurencyjności mogącym wystąpić w wyniku zróżnicowanego tempa inflacji w kraju i za granicą. Kurs walutowy musi podążać ścieżką parytetu siły nabywczej. W krajach w których występuje wyższa stopa inflacji niż u innych konkurentów , będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu walutowego , W krajach zaś, w których inflacja jest niższa postępować będzie aprecjacja kursu. W warunkach stałych nominalnych kursów walutowych dany kraj nie może mieć w nieskończoność wyższej inflacji niż konkurenci. Następuje bowiem stopniowy spadek jego konkurencyjności w handlu zagranicznym i w ślad za tym możliwy jest wzrost deficytu w jego bilansie handlowym oraz spadek popytu globalnego związany z ujemną wartością eksportu netto. Jeżeli w krajach o wysokiej inflacji następuje jednocześnie deprecjacja kursu walutowego , to możliwe jest utrzymanie parytetu siły nabywczej waluty krajowej i zneutralizowanie wpływu różnic stóp inflacji na konkurencyjność międzynarodową. Kursy walutowe w długim okresie dostosowują się do ścieżki parytetu siły nabywczej w krótkim okresie - nie. Teoria parytetu siły nabywczej utrzymuje , że fluktuacje kursu są przede wszystkim reakcją właśnie na zmiany relacji poziomu cen między poszczególnymi krajami.. Ruchy kursu walutowego ukazują rozbieżności w stopie inflacji w różnych krajach. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz