Zagadnienie-międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienie-międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe - strona 1 Zagadnienie-międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe - strona 2 Zagadnienie-międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

34. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY I FINANSE MIĘDZYNARODOWE
Kurs walutowy - cena równowagi, po której są dokonywane transakcje wymienne pomiędzy dwiema walutami krajowymi na rynku walutowym. ( stosunek waluty zagranicznej do krajowej)
- popyt na walutę krajowa wynika z chęci nabycia przez cudzoziemców krajowych towarów, usług i aktywów
- podaż waluty krajowej wynika z chęci np. Polaków do zakupu zagr. towarów usług i aktywów
(jeśli państwo nie interweniuje kurs równowagi ustala się w wyniku gry podaży i popytu)
Typy systemu kursu walutowego
a) Stałe(sztywne)
- system waluty złotej( interwencja państwa nie występuje lub jest półautomatyczna)
-kursy dostosowywane okresowo(o pewnej stopie uznaniowości[swobody])
Płynne
-całkowicie płynne( tak jak system waluty złotej)
-regulowane kursy płynne( tak jak dostosowywane okresowo)
System waluty złotej: (nominalne kursy walutowe są stałe)
- rząd każdego kraju ustala cenę złota wyrażoną w jednostkach waluty krajowej
(parytet złota- cena złota w walucie krajowej ustalona przez rząd)
- utrzymanie przez państwo wymienialności waluty krajowej na złoto- będzie kupować lub sprzedawać tyle złota, ile ludzi będą chcieli sprzedać lub kupić po cenie równej parytetowi
- istnienie związku między krajową emisją pieniądza a stanem rezerw złota
Państwo może dokonywać emisji banknotów tylko, gdy kupi złoto od ludności. Jeżeli ludzie wymieniają banknoty na złoto to zmienia się ilość tych papierowych banknotowo w obiegu( związek stuprocentowego pokrycia obiegu pieniężnego)
- każdy banknot musi mieć swój odpowiednik w określonej ilości złota o tej samej wartości w skarbcu banku centralnego
- zwiększenie podaży pieniądza ściśle zależy od utrzymania w skarbcu odp.ilości złota
Są zatem 3 zasady: ustalanie parytetu, wymienialność, stuprocentowe pokrycie w złocie.
USA : parytet 20,67 $ za uncję złota
GB: parytet 4,25 funta za uncje
20,67 / 4,25 = 4,86------- kurs dolara wobec funta 4,86 $ za jednego funcika
(w istocie złoto kosztuje tyle samo w obu krajach)
(wzrost podaży pieniądza wzrasta tylko w takim tempie, w jakim wzrasta podaż złota)
Dostosowania w bilansie płatniczym w systemie waluty złotej
Punkt wyjścia: taka sama sytuacja gospodarcza w USA i GB charakteryzująca się:
- równowagą wewnętrzną(pełne zatrudnienie) i równowagą zewnętrzną( nie ma nadwyżki ani deficyty w bilansie płatniczym)


(…)

… interwencji państwowej za pośrednictwem swych rezerw dewizowych
- rezerwy są niezmienione i nie występują mechanizmy zewnętrzne mogące zmienić rozmiary krajowej podaży pieniądza
- wpływy zza granicy są równe odpływom( zrównoważony bilans płatniczy)
Kurs oparty na parytecie siły nabywczej- ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziome konkurencje międzynarodową w krachach, w których występują wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów powoduje deprecjację nominalnego kursu walutowego. Natomiast w krajach, w których inflacja jest niższa będzie następować aprecjacja kursu.
(parytet - stosunek wymienny 2 lub więcej walut, wzajemne powiązanie ich wartości)
-Kursy walutowe dostosowują się do ścieżki parytetu siły nabywczej tylko w dłuższych okresach
-może ten system…
… złota
Kraj z deficytem
-zmniejszenie rezerw złota i ograniczeni krajowego obiegu pieniądza
GB(rozkwit)
- ceny i płace nie dostosowują się od razu do wzrostu popytu
- powolny wzrost cen powoduje spadek konkurencyjności gospodarki (łagodzone przez uzupełniające przepływy pieniężne)
Nadwyżka bilansu płatniczego- wzrost ilości funtów z obiegu- powiększenie zasobów złota w Banku Anglii
Zwiększona podaż…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz