Polityka kursu walutowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka kursu walutowego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład VII – Polityka kursu walutowego
Cele które realizuje polityka walutowa:
1.
2.
3.
4.
Powinna zapewnić wymienialność waluty krajowej na pieniądz światowy.
Tworzenie takiego mechanizmu rynkowego, który pozwala w sposób obiektywny pod wpływem działania sił rynkowych
na kształtowanie się kursu walutowego.
Stworzenie warunków dla działania procesów wyrównawczych pozwalających osiągnąć równowagę bilansu płatniczego.
Stworzenie mechanizmów absorpcji szoków monetarnych, które chronią sferę realną gospodarki przed zaburzającym
oddziaływaniem zewnętrznych impulsów monetarnych.
Instrumenty, metody przy pomocy których są realizowane cele polityki:
1.
2.
3.
4.
5.
Regulacje w zakresie wymienialności waluty krajowej i swobodzie przepływu kapitałów.
Sposób wykorzystywania rezerw walutowych i budowa odpowiedniej struktury walutowej aktywów.
Uczestnictwo w międzynarodowych porozumieniach walutowo - finansowych nakładające na krajowe władze
monetarne określone obowiązki. Takie instytucje najsilniej oddziałujące na politykę walutową to: MFW, różnego rodzaje
sformalizowane strefy i oddziały walutowe np. unia gospodarcze i walutowa strefy euro i inne funkcjonujące na świecie.
Tworzone są również regionalne porozumienia finansowe, które nie są jeszcze obszarami walutowymi ale już oddziałują
na politykę walutowa, np. Porozumienie Ciang- mai.
Współpraca banków centralnych różnych państw.
Polityka kursu walutowego:
 sposób definiowania kursu walutowego i wybór denominatora
 wybór mechanizmu kursowego
 interwencje BC na rynku dewizowym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz