Finanse międzynarodowe - strona 7

Powojenny system waluty zlotej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1302

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład X – Powojenny system waluty zlotej Powojenny system walutowy dzieli się na trzy okresy: 1. Lata od 1945 (Konferencja w Bertton Woods) – 1978 (Konferencja Jamajska IMF) - okres ten nazy...

Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1449

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XIII – Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods 1. 2. 3. Słaba elastyczność kursów walutowych. Tzn. elastyczność na poziomie +/- 1% od kursu parytetowego jest zbyt mała aby kursy walutowe mogły pełnić efektywnie funkcję wyrównywania bilansu ...

Rodzaje transakcji walutowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2912

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład IV– Rodzaje transakcji walutowych   Rzeczywiste (tradycyjne)  Spot (kasowa)  Forward outright (terminowa rzeczywista)  Swapfx (forex) Derywatywy (pochodne)  Futures  O...

Segmenty rynku finansowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1260

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVIII – Segmenty rynku finansowego Zabielski wyróżnia następujące segmenty:  Międzynarodowy rynek walutowy  Międzynarodowy rynek kredytowy  Eurorynki pieniężno – kapitałowe Najlep...

Finanse międzynarodowe - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1827

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: brak rynku walutowego funkcjonuje rynek walutowy brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to: rewal...

Finanse międynarodowe - Obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Temat: Obligacje. Obligacje : Komunalne Skarbowe Obligacja - papier wartościowy uprawniający do otrzymania określonej kwoty pieniężnej w określonym czasie. ( Obligacje zero-kuponowe - nie ma odsetek) Obligacje komunalne : Emitentem jest skarb państwa Ich rynek ma niewielki udział ok. 2% w rynku...

Zewnętrzne zwrotne źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Zewnętrzne zwrotne źródła finansowania. Kredyty mogą być udzielane przez banki : Kredyty komercyjne Inne instytucje finansowe: EBOR Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Atrakcyjne dla JST (niskie oprocentowanie), mogą się tylko finansować: powiaty , gminy i zesp...

Międzynarodowy rynek finansowy - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Joanna Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1176

Wykład 4 21.10.2010r. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku finansowego Międzynarodowy rynek finansowy wchodzi w skład międzynarodowego systemu finansowego, który jest układem instytucji i rynków gwarantujących swobodę przepływu kapitałów, trans graniczną alokację usług i t...

Przyczyny genezy systemu wielodewizowego- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Joanna Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

Wykład 6 04.11.2010r. Przyczyny genezy systemu wielodewizowego. Dywersyfikacja rezerw walutowych Rozwój międzynarodowego rynku kredytowego, oraz eurorynku Dywersyfikacja rezerw walutowych w warunkach płynnych kursów walutowych lepiej chroni przed stratami aniżeli wówczas, gdy