Segmenty rynku finansowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segmenty rynku finansowego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład XVIII – Segmenty rynku finansowego
Zabielski wyróżnia następujące segmenty:
 Międzynarodowy rynek walutowy
 Międzynarodowy rynek kredytowy
 Eurorynki pieniężno – kapitałowe
Najlepszy wyróżnia następujące segmenty:
 Międzynarodowy rynek walutowy
 Międzynarodowy rynek kredytowo – depozytowy (rynek eurowalutowy)
 Międzynarodowy rynek obligacji
 Międzynarodowy rynek akcji
Rynek eurowalutowy – rynek międzynarodowy, na którym na podstawie gry popytu i podaży są przeprowadzane w skali
międzynarodowej transakcje depozytowo – kredytowe. Transakcji tych dokonują banki w walutach innych niż waluta kraju
siedziby banku. Na rynku eurowalutowym przeprowadza się transakcje kupna – sprzedaży walut. Podmioty tego rynku to:
 Banki komercyjne
 Banki centralne
 Instytucje państwowe i samorządowe
 Instytucje finansowe
 Przedsiębiorstwa
!!! Centra finansowe offshore – obszar prawny, w którym większość operacji finansowych jest przeprowadzana na potrzeby
klientów rezydujących na innym obszarze prawnym. Cechy charakterystyczne:
 Sektor finansowy terytorium offshore jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do całości gospodarki
 Liberalny system podatkowy (najczęściej na poziomie 0)
 Regulacje prawne i kontrola sektora są bardzo liberalne
Poufność i anonimowość przeprowadzanych transakcji finansowych
Rynek euroobligacji – rynek dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walutach innych niż waluta kraju
emitenta.
!!! Euroobligacje – obligacje subskrybowane przez międzynarodowy syndykat bankowy, plasowane poza krajem waluty, w
której są emitowane. Rodzaje euroobligacji:
 Obligacje zwykłe o stałym oprocentowaniu
 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu
 Obligacje dwuwalutowe
 Obligacje zerokuponowe
 Obligacje zamienne
 Obligacje z warrantem
!!! Globalizacja rynków finansowych – proces powstawania jednolitego rynku finansowego w skali światowej,
niepodzielonego granicami administracyjnymi i prawnymi. To także ujednolicenie się technik i zwyczajów zawierania
transakcji oraz warunków funkcjonowania podmiotów rynku
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz