Syndykat

note /search

Formy zmonopolizowania rynku

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

instytucjonalne, z których najbardziej znane to: poole i ringi, kartele, syndykaty, trusty, koncerny, konglomeraty...

Podział przedsiębiorstw

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3661

Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również w wielu innych państwach świata. Syndykat - (zwany...

Formy porozumień monopolistycznych

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3003

monopolistycznych: Kartel Syndykat Trust Koncern Konglomerat Poele i ringi Holding Kartel jest to forma porozumienia...

Wykład - Znaczenie kongresu wiedeńskiego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

„syndykat monarchów” który miał decydować o sprawach europejskich; tępienie idei wolnościowych i utrzymanie...