Doktryny polityczne i prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny polityczne i prawne  - strona 1

Fragment notatki:


DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 01.12.11r. Partia faszystowska Miała być instytucją ogólnopaństwową, miała być jedyną istniejącą w państwie, miał organizować życie w państwie faszystowskim i rządzić. Jest instytucją państwa, utożsamiano jej cele z celami państwowymi. Miała być gł. narzędziem władzy. Elita miała być skupiona w partii, miała organizować życie partii, utrzymywać dyscyplinę. Idea stworzenia nowego społeczeństwa. Społeczeństwo we Włoszech miało być pozbawione władzy. Zakładano, że partia utożsamia interesy ogółu obywateli i to wystarczy. Partia jest reprezentantem wszystkich. Miała być organizowana hierarchicznie. Życie gospodarcze również zorganizowano w ten sposób. 'Wierzyć, byś posłusznym, walczyć' - maksymy partii faszystowskiej. Skupiała wracających z wojny kombatantów, umiłowanie do drylu wojskowego, umiłowanie mundurów. Naród i rasa Państwo włoskie stworzyło, wykreowało włoski naród. Naród był rozumiany jako wspólnota idei, naród kształtował się na podstawie wspólnych idei. Początkowo faszyzm włoski nie był faszystowski. '38 ogłoszono manifest o istnieniu czystych ras. Dziedziczy się nie tylko cechy fizyczne, ale i psychiczne. Nie należy mieszać czystej rasy włoskiej z innymi rasami. Trzeba dbać o rasę włoską. Należy uświadomić Włochom powagę czystości rasowej. Faszyzm włoski nie był tak skrajny. Włochy miał kolonie, plany podboju Afryki. Włosi w tym wymiarze nie mogą się mieszać z innymi rasami. Nie było planów zniszczenia żadnej rasy. Wydalali Żydów ze swojego kraju, miały udział w holokauście, ale nie na taką skalę jak w III Rzeczy. Gospodarka Dobro państwa, dobro każdej klasy społecznej. Trzeba współpracować, pracować, zakaz strajku. Idea syndykatu i korporacji. Syndykaty miały reprezentować interesy pracodawców i pracowników. Pracodawcy mieli być zorganizowali osobno i pracownicy osobo, a także pracownicy fizyczni i umysłowi. Różnice, potrzeba hierarchii w społeczeństwie. Regulowanie stosunków. Parlament w '39 zastąpiono izbą faszystowsko-korporacyjną. Zachowano własność prywatną, ale dopuszczaną daleko idącą ingerencję państwa w sferę gospodarki. Istniała zasada odpowiedzialności wobec państwa. Korporacje, syndykaty są podporządkowane państwu, które jest arbitrem. Głęboki militaryzm i antypacyfizm. Wojna była stale gloryfikowana. Podkreślano zasługi weteranów pierwszej wojny światowej. Negowano potrzebę utrzymania pokoju. Włochy sprzeciwiały się idei współpracy międzynarodowej. Wojna była uważana za alternatywę polityki międzynarodowej. Pomysł wychowywania dzieci w organizacjach paramilitarnych. Zmilitaryzowano życie prywatne. Podkreślano konieczność ciągłej gotowości.

(…)

… współpracy międzynarodowej. Wojna była uważana za alternatywę polityki międzynarodowej. Pomysł wychowywania dzieci w organizacjach paramilitarnych. Zmilitaryzowano życie prywatne. Podkreślano konieczność ciągłej gotowości. Narodowy Socjalizm Zlepek rozmaitych koncepcji. Powinno być w tej doktrynie coś narodowego i socjalistycznego. Krytyka demokracji, parlamentaryzmy, idei pokoju w stosunkach międzynarodowych, wolnego rynku, marksizmu, komunizmu. Rasizm - przekonanie o istnieniu najdoskonalszej razy - aryjskiej, która była predestynowana do tego aby pełnić przywódczą rolę. Czerpano z koncepcji darwinizmu społecznego. Darwin pisał o prawie doboru naturalnego, dobierają się i rozmnażają najlepsze egzemplarze każdego gatunku, uzasadniając tym, że nierówność wynika z predyspozycji jednostek. Darwin mówił, że czynnikiem selekcji jest walka o byt. Narodowy socjalizm wprowadził to w życie, rasa aryjska ma prawo zniszczyć rasy niegodne aby istnieć. Darwin mówił, że dziedziczy się cechy nabyte, tak postępuje ewolucja. Antysemityzm - był obecny w całej Europie. Żydzi byli zasymilowaną grupą, przywiązani do kultury, języka Niemieckiego, uważali się za Niemców. Ale odmawiano im prawa bycia Niemcem, byli uważani…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz