Przedsiębiorstwo formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo  formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV) - strona 1 Przedsiębiorstwo  formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV) - strona 2 Przedsiębiorstwo  formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo - formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV)
FORMY WSPÓŁPRACY
PRZEDSIĘBIORSTW:
Kooperacja: forma współpracy
niezależnych prawnie podmiotów, które
rezygnują z samodzielnej realizacji funkcji
gospodarczych celem wzrostu efektywności
ekonomicznej związanych umową
przedsiębiorstw
Formy kooperacji:
- konsorcjum: umowny związek
niezależnych przedsiębiorstw, tworzonym w
celu realizacji jednej większej inwestycji
- kartel: zrzeszenie przedsiębiorstw tej
samej branży związanych tzw. umową
kartelową(np. ustalenie ceny sprzedaży,
jednolite warunki sprzedaży, dopuszczalna
wysokość rabatów, podział rynków zbytu)
- syndykat: forma umowy kartelowej,
najczęściej zrzeszone przedsiębiorstwa
rezygnują z prawa do samodzielnej
sprzedaży produktów (tworzone biuro
sprzedaży syndykatu)
- alians strategiczny: forma współpracy
conajmniej dwóch przedsiębiorstw, które są
dotychczasowymi lub potencjalnymi
konkurentami(realizacja wspólnego
przedsięwzięcia lub prowadzenie określonej
działalności o charakterze strategicznym)
Koncentracja: przejmowanie pakietu
kontrolnego akcji lub udziałów w celu
połączenia kilku podmiotów lub utworzenia
innego
Formy koncentracji:
- koncern: grupa prawnie samodzielnych
przedsiębiorstw należących do wspólnego
właściciela i prowadzonych pod wspólnym
kierownictwem
- holding: zgrupowanie spółek
kapitałowych, spółka wiodąca posiada
większość akcji spółek
podporządkowanych i zajmuje nadrzędną
pozycję w strukturze zarządzania
- trust: przedsiębiorstwa tracą swoją
niezależność gospodarczą i prawną,
przechodzą pod wspólny zarząd(może
decydować o likwidacji przeds. o gorszych
wynikach)
- konglomerat: korporacja gospodarcza
powstała z połączenia różnych dziedzin
produkcji i usług
Misja przedsiębiorstwa: wyznacza idee
przewodnie jego egzystencji i rozwoju oraz
główne zakresy działania, dla których
przedsiębiorstwo zostało powołane do życia
Cel przedsiębiorstwa: określony
przedmiotowo i podmiotowo przyszły i
pożądany stan lub rezultat działania,
możliwy i przewidziany do osiągnięcia w
określonym terminie


(…)

… (tworzone biuro
sprzedaży syndykatu)
- alians strategiczny: forma współpracy
conajmniej dwóch przedsiębiorstw, które są
dotychczasowymi lub potencjalnymi
konkurentami(realizacja wspólnego
przedsięwzięcia lub prowadzenie określonej
działalności o charakterze strategicznym)
Koncentracja: przejmowanie pakietu
kontrolnego akcji lub udziałów w celu
połączenia kilku podmiotów lub utworzenia
innego
Formy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz