Zarządzanie przedsiębiorstwem

note /search

Formy organizacyjno prawne

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4207

"Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w art. 860 – 875 k.c. Do oceny prawnej tego stosunku mają również zastosowanie przepisy ogólne prawa cywilnego (księga I k.c.) , a także przepisy części ogólnej prawa zobowiązań zawarte w księdze III k.c.. W świetle przepisu art. 8...

Analiza przedsiębiorstw - Metody portfelowe czI

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Metody portfelowe Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie cz...

Analiza przedsiębiorstw - Metody portfelowe cz2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Metody portfelowe Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie cz...

Modele Analizy Portfelowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

Modele Analizy Portfelowej Przedsiębiorstwa P.U.H. „TREX-HAL” Sp. z o.o. 1. Wiadomości ogólne Nazwa firmy. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TREX-HAL" Sp. z o.o. Siedziba 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 71 1.3 Ogólna charakterystyka firmy Analizę w ramach przedmiotu "St...

Opis analizy SWOT - Analiza strategiczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1449

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich sów Strengths (mocne strony), Weaknesses (sabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagroenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywn metod identyfikacji sabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagroe jakie stoj przed organizac...

Metody i techniki organizowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

METODY I TECHNIKI ORGANIZOWANIA Wyróżnia się dwie podstawowe metody organizowania: I. METODA PROGNOSTYCZNA, która bazuje na prognozie. Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej. Na początku tworzy się model idealny, który jest podstawą rozwiązań. Twórcą koncepcji modelu ide...

Nowe koncepcje i metody zarządzania.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

NOWE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA REENGINEERING to fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość i inne. Fundamentalne przemyślenie - postawienie i odpowie...

Controlling i benchamrking( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, controlling i benchamrking( sem. IV) Controlling: podsystem zarządzania, który częściowo przejmuje a częściowo wspomaga procesy planowania, sterowania i kontrolowania, umożliwiając w ten sposób ...

Majątek trwały, aktywa,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, majątek trwały, aktywa,( sem. IV) Majątek przeds(aktywa): kontrolowane przez jednostkę zasoby o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują wpływy do jednostki korzyści ekonomicznych MAJĄTEK TRWAŁY: zasoby,...

Prywatyzacja, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Prywatyzacja, ( sem. IV) Prywatyzacja: zmiana własności państwowej na prywatą czyli transfer majątku państwowego w ręce prywatne Metody prywatyzacji:  denacjonalizacja: sprzedaż własności ...