Controlling i benchamrking( sem. IV)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling i benchamrking( sem. IV) - strona 1 Controlling i benchamrking( sem. IV) - strona 2

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, controlling i benchamrking( sem. IV)
Controlling: podsystem zarządzania,
który częściowo przejmuje a częściowo
wspomaga procesy planowania,
sterowania i kontrolowania,
umożliwiając w ten sposób
koordynację całego systemu
 Strategiczny: sterowanie
ukierunkowane na osiąganie
zysków
 Operacyjny: koordynuje bieżącą
działalność firmy poprzez analizę i
kontrolę nakładów i dochodów;
osiąganie w krótkim okresie czasu
celów, które wynikają z planów
strategicznych
Fazy controllingu:
 Ustalanie norm, wzorców,
standardów i metod pomiaru
efektywności
 Porównanie stanu rzeczywistego
ze stanem pożądanym
 Podjęcie działań korygujących
(wyrównanie odchyleń lub
kompensacja zaburzeń lub
eliminacja zaburzeń)
6. Benchmarking: proces polegający na
doskonaleniu efektywności włanej org
poprzez identyfikowanie, analizowanie,
adaptowanie i wdrażanie rozwiązań
stosowanych przez org najbardziej
efektywne w skali świata
o B. wewnętrzny(porównanie
komórek)
o B. konkurencyjny(konkurent tej
samej branży)
o B. funkcjonalny(podobny zakres
działalności poza branżą)
o B. generyczny(porównywanie
funkcji i procesów w różnych
branżach)
Etapy:
 Wyznaczenie obiektu
benchmarkingu
 Analiza wewnętrzna
 Wyznaczenie partnera
 Analiza partnera
 Ocena wyników
 Planowanie i realizacja zmian oraz
doskonalenie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz