Majątek trwały, aktywa,( sem. IV)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek trwały, aktywa,( sem. IV) - strona 1 Majątek trwały, aktywa,( sem. IV) - strona 2 Majątek trwały, aktywa,( sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, majątek trwały, aktywa,( sem. IV)
Majątek przeds(aktywa): kontrolowane
przez jednostkę zasoby o wiarygodnie
określonej wartości, powstałe w wyniku
przeszłych zdarzeń, które spowodują
wpływy do jednostki korzyści
ekonomicznych
MAJĄTEK TRWAŁY: zasoby, które
pozostają przez dłuższy czas w jednostce
gospodarczej, czyli są środkami
długotrwałego użytkowania
1. Rzeczowy majątek
o Środki trwałe: nabyte lub wytworzone
we własnym zakresie nieruchomości,
urządzenia techniczne i maszyny,
środki transportu oraz inne środki
trwałe o przewidywanym okresie
używania dłuższym niż rok,
przeznaczone na potrzeby własne
jednostki
- ze względu na funkcje w procesie
produkcyjnym: środki trwałe
produkcyjne (hale produkcyjne
maszyny, narzędzia) i nieprodukcyjne
(obiekty socjalne, pomieszczenia
biurowe)
- ze względu na zakres i sposób
uczestnictwa w procesie
produkcyjnym: środki trwałe
aktywne(maszyny i urządzenia
produkcyjne, oprzyrządowanie
maszyn) i pasywne(obiekty
produkcyjne, środki transportu)
o środki trwałe w budowie
Zużycie środków trwałych:
intensywność, warunki eksploatacji i
okres użytkowania;
Częstotliwość i zakres prowadzenia
remontów, poziom trwałości i jakości
wykonania środków trwałych oraz ich
niezawodności
Ekonomiczne starzenie się środków
trwałych: przestawienie się na nowsze
technologie wytwarzania, zmiany
asortymentu produkowanych wyrobów,
wzbogacenie się rynku maszyn i
urządzeń o rozwiązaniu o lepszych
parametrach techniczno-produkcyjnych,
zmiany norm ochrony środowiska
Okresowe odtworzenie:
- remont: wyeliminowanie zużycia
fizycznego środków trwałych poprzez
przywrócenie im właściwego lub
pierwotnego stanu
- modernizacja: przebudowa
istniejących środków trwałych poprzez
wprowadzenie dodatkowych elementów
udoskonalających parametry technicznoeksploatacyjne
- wymiana: zastąpienie przestarzałych
środków produkcji przez inne o lepszych
parametrach
2. Wartości niematerialne i prawne:
składniki majątku nie mające postaci
pieniężnej ani fizycznej
 Prawa autorskie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz