Metody i techniki organizowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i techniki organizowania - strona 1 Metody i techniki organizowania - strona 2 Metody i techniki organizowania - strona 3

Fragment notatki:

METODY I TECHNIKI ORGANIZOWANIA Wyróżnia się dwie podstawowe metody organizowania: I. METODA PROGNOSTYCZNA, która bazuje na prognozie. Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej. Na początku tworzy się model idealny, który jest podstawą rozwiązań. Twórcą koncepcji modelu idealnego jest ADLER, który znany jest w zarządzaniu z trójkąta kosztów.
Koszty funkcjonowania Etapy metody prognostycznej: l. Określenie celu i zadań - co chcemy osiągnąć w wyniku projektowania całej organizacji 2. Projektowanie systemu idealnego a) cel b) wyjście c) wejście d) przebieg procesu e) otoczenie f) wyposażenie g) ludzie 3. Zbieranie informacji o ograniczeniach 4. Projektowanie wariantów rozwiązań kompromisowych 5. Wybór wariantu optymistycznego 6. Szczegółowe zaprojektowanie systemu 7. Analiza, weryfikacja i korekta systemu 8. Testowanie systemu 9. Wdrażanie systemu i kontrola projektu (realizacja projektu i kontrola, ocena projektu)
II. METODA DIAGNOSTYCZNA - opiera się na diagnozie, opiera się na określeniu przyczyn istniejącego (niezadowalającego) stanu rzeczy. Określenie nieprawidłowości. Metoda diagnostyczna jest metodą usprawnienia stanu istniejącego.
TRZY POZIOMY :
l. ORGANIZACJA, METODY PRACY. Organizacja i usprawnienie metod pracy opiera się na cyklu organizatorskim (cykl postępowania) - charakteryzuje się metodą diagnostyczną, który składa się z następujących elementów:
a) określenie celu i przedmiotu badania b) rejestracja stanu istniejącego w aspekcie - celu (po co?) - materiału (z czego?) - wytworu (co?) kolejności (kiedy?) miejsca(gdzie?) - sprzętu (czym?) - sposobu (jak?) - osoby (kto?) c) krytyczna i konstruktywna analiza stanu istniejącego - dlaczego? (ten?, z tego?, to?, wtedy?, tam?, tym?, tak?) - diagnoza d) projektowanie wariantów rozwiązań w drodze szukania sposobów - eliminacji zamiany łączenia - działania - upraszczania e) wybór wariantu optymalnego f) przygotowanie warunków do wdrożenia oraz wprowadzenia w życie.
Technika kontowania - stosowanie symboli w opisie stanu istniejącego. Operacja technologiczna albo czynność wykonywana przez człowieka Kontrola (proces kontroli) → Transport albo przemieszczanie się

(…)

… - sprzęt i wyposażenie w danym procesie - sposób wykonania wykonawca - kwalifikacje, umiejętności wykonawcy
Etap tworzenia wariantów rozwiązań -jak stworzyć dobre rozwiązania; maj ą zastosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów (heurystyczne) - burza mózgów; technika delficka (przepowiadanie przyszłości, przedstawienie koncepcji przez specjalistów); technika morfologiczna (technika macierzowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz