Podstawy zarządzania- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania- wykład 1 - strona 1 Podstawy zarządzania- wykład 1 - strona 2 Podstawy zarządzania- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania Wykład 1
ORGANIZACJA JAKO OBIEKT ZARZĄDZANIA
1) Pojęcie i składniki organizacji
2) Cechy organizacji jako systemu (obiektu zarządzania)
3) Wybrane spojrzenia na organizację
4) Typy (rodzaje) organizacji
ad.1) Organizacja - grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów
Organizacja jako rzecz - zbiór ludzi i rzeczy odpowiednio uporządkowany, utworzony dla realizacji celu, wydzielony z otoczenia
Elementy organizacji:
- przedmiot działania i cele (powód istnienia, wiązka celów)
- zasoby rzeczowe, ludzkie
- struktura (porządek wewnętrzny)
- zarządzający → podsystem zarządzania
Otoczenie to tylko to co wpływa na organizację i na co ona wpływa. Wyróżnia się otoczenie bliższe i dalsze. Elementy otoczenia to m.in. konsumenci. Otoczeniem zajmuje się zarządzanie strategiczne.
ad.2) Cechy organizacji:
- celowość (celowo utworzona dla określonych celów)
- względne wyodrębnienie z otoczenia (wpływa na otoczenie i odwrotnie)
- zdolność adaptacji i uczenia się (zdolności te są ograniczone)
- probabilistyczny (prawdopodobny) charakter procesów zachodzących w organizacji (system deterministyczny - jak znamy wejście, proces transformacji znamy wyjście;najbardziej zawodnym elementem każdej organizacji jest człowiek
- dążność do przetrwania (łatwiej założyć organizację niż ją zlikwidować ze względów moralnych, psychicznych, prawnych, ekonomicznych itp)
- złożoność (liczba elementów i powiązań między nimi)
Organizacja ze swej natury jest tworem konfliktowym
ad.3) Wybrane spojrzenia na organizację (typowe spojrzenia):
- przedsiębiorstwo jako narzędzie osiągania efektu organizacyjnego, zapewniającego człowiekowi wyższą sprawność działania w zespole niż działania realizowanego indywidualnie (2+24, specjalizacja pracy, machinalizacja pracy, zwiększenie wydajności pracy, korzyści skali, efekt obecności - współdziałanie, harmonia działania - chęć działanie dla wspólnego dobra) → spojrzenie prakseologiczne (prakseologia czyli nauka o sprawnym działaniu, Kotarbiński twórca) - organizacja jako narzędzie działania, patrzy się na organizację pod kątem efektywności działań zespołowych
- przedsiębiorstwo jako system składają się z podsystemu kierującego i wykonawczego funkcjonujących w celu przetwarzania zasileń materialno-energerycznych i informacji w zadane wyjścia (wyroby, usługi, informacje) →

(…)

… 70 XX) - patrzenie na organizację jako system złożony z elementów wzajemnie ze sobą powiązany. Model takiego przedsiębiorstwa składałby się z dwóch podsystemów - regulacyjny (zarządzania) i wykonawczy, a powiązania między nimi mają charakter informacyjny i zasileniowo-energetyczny
- przedsiębiorstwo jako koalicja grup społecznych o konfliktowych interesach i oczekiwaniach → spojrzenie socjologiczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz