Metafora organizacji biurokratycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metafora organizacji biurokratycznej - strona 1 Metafora organizacji biurokratycznej - strona 2 Metafora organizacji biurokratycznej - strona 3

Fragment notatki:

METAFORA ORGANIZACJI Widzimy nie całą złożoność danej organizacji, tylko te aspekty, które są dla nas istotne. Metaforę stosujemy, aby uprościć widzenie sprawy. Pewne usprawnienie i wyeksponowanie elementów, aspektów nas interesujących
zrozumienie mechanizmów funkcjonowania
projektowanie rozwiązań organizacyjnych
Niebezpieczeństwo- odniesienie się tylko do metafory może być dużym uproszczeniem. Stosowanie metafory może zawęzić punkt naszego widzenia Trzeba wiedzieć, w jakich warunkach dana metafora dobrze opisuje się
Metafora organizacji biurokratycznej - organizacja jako maszyna mechanistyczne spojrzenie na organizację - pojawiała się najwcześniej warunki stosowania / powstania w warunkach stabilnego otoczenia - stałe warunki konkurencji, ekonomiczne, popyt po stałej cenie
ludzie o niskich kwalifikacjach, bez aspiracji zawodowych, uległych i niepodatnych na władze- szli do pracy po to, aby wykonywać to, co im kazano zasady klasycznej teorii zarządzania - cechy tego rodzaju organizacji organizacje zamknięte (nie widzące związku z otoczeniem)
doskonałość w tym, co się robi, powtarzalność, wykonywanie tych samych poleceń, jedność poleceń (pracownik + 1 zwierzchnik)
pracownik tylko wykonawcą
łańcuch skalarny - [w pionie (kierownik-podwładny podwładny- kierownik)]
zasięg kontroli
komórki sztabowe i liniowe (funkcjonalne)
inicjatywa należała do kadry kierowniczej
podział pracy (głęboki podział; ludzie traktowani jako dodatek do maszyny i traktowani jak maszyna)
uprawnienia i odpowiedzialność (centralizacja uprawnień)
dyscyplina i posłuszeństwo
podporządkowanie interesu jednostki interesowi ogółu
sprawiedliwość
stabilność zatrudnionego personelu
duch zespołu
struktury smukłe (mały zasięg kontroli)
styl autokratyczny
hierarchia źródłem władzy
wysoka formalizacja
PLUSY: MINUSY: Proste otoczenie stabilne
odhumanizowanie człowieka
ludzie o określonych potrzebach trudności w kojarzeniu interesów (interesy pracowników= interesom firmy)
powtarzalna produkcja (masowa) organizacje sztywne, statyczne, niepodatne na zmiany
Organizacja jako organizm jednostki otwarte, funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu → konieczność przystosowania się do zmian otoczenia
organizacja nie może być rozpatrywana jako całość bez wglądu na jej skład→składa się z wzajemnie ze sobą powiązanych części


(…)

… z możliwych)
ryzyko w przewidywaniu struktur
człowiek podejmuje decyzje przy niepełnym poziomie informacji
nie jesteśmy w stanie wygenerować wszystkich wariantów
ryzyko przewidywania skutków
Cechy organizacji (Peters, Waterman)
bliżej klienta
autonomia i duch przedsiębiorczości - nie banie się ryzyka
sprzyjanie działaniu
ludzie jako główny czynnik wydajności (ich intelekt)
przekazywanie tradycji kierowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz