Organizacja - modele i typologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja - modele i typologia  - strona 1 Organizacja - modele i typologia  - strona 2 Organizacja - modele i typologia  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD III Podejście sytuacyjne ma charakter relatywistyczny. Staramy się w tym podejściu odnaleźć odpowiedź na pytanie: od czego dane zjawisko zależy?
Znaczenie organizacji
I. CZYNNOŚCIOWE - organizacja jako pewne działanie
Organizacja - tworzenie lub przekształcanie organizowanych całości (organizacji rozumianej jako instytucja, czyli rzecz zorganizowana)
II. RZECZOWE
Organizacja - rzecz zorganizowana; rzecz której przysługuje cecha zwana organizacją
III. ATRYBUTOWE - najbardziej teoretyczne, podstawowe
Organizacja - pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i do złożonej z nich całości. Stosunek ten polega na tym, że części współprzyczyniają się do powodzenia całości.
ORGANIZACJA - jest otwartym systemem społeczno - technicznym, zorientowanym celowo i mającym określoną strukturę, czyli uporządkowanie
CECHY ORGANIZACJI
są tworami człowieka
są to artefakty - sztuczne wytwory działalności ludzkiej, stworzone dla osiągnięcia określonego celu lub celów
w skład organizacji wchodzą ludzie stanowiący ich niezbędny element oraz rzeczowe środki
organizacje są systemami zachowującymi się rozmyślnie - zgodnymi do korygowania, a nawet zmiany swoich celów
są wyodrębnione z otoczenia, a równocześnie otwarte. Organizacje czerpią z otoczenia ludzi, materię, energię, informację i wartości
są ustrukturalizowane i zhierarchizowane utrwalają sposoby zachowań ludzi i zasady ich współdziałania, czyli strukturę w drodze formalizacji
są stabilne, zdolne do utrzymywania równowagi. Równowagę można utrzymywać przez homeostazę, ale nie zawsze jest to możliwe. Ekspansja - przekształcenie rzeczywistości tak, aby otoczenie było dla organizacji bardziej dogodne
są ekwifinalne
TYPOLOGIE ORGANIZACJI
kryterium roli jaką pełnią organizacje w zaspakajaniu potrzeb społecznych
organizacje gospodarcze (nastawione na zysk)
użyteczności publicznej (szkoły, instytucje kulturalne, oświatowe czy naukowe; z reguły niedochodowe)
administracyjne (rządowe i samorządowe)
militarne i policyjne
społeczne
religijne (kościoły, związki wyznaniowe)
kryterium typu relacji między ludźmi a organizacją (charakter władzy/ charakter podporządkowania)
przymusowe
władza oparta na przymusie a podporządkowanie ma charakter alienatywny; uczestnicy nie identyfikują się z organizacją a nawet mogą być do niej wrogo nastawieni, np. więzienia, obozy pracy
utylitarne
władza wynika z możliwości dysponowania środkami na nagrody dla uczestników, np. płace, premie; udział ma charakter kalkulatywny, np. przedsiębiorstwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz