System polityczny- ujęcia definicyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny- ujęcia definicyjne - strona 1 System polityczny- ujęcia definicyjne - strona 2 System polityczny- ujęcia definicyjne - strona 3

Fragment notatki:


1.Polityka  2.Władza i władza polityczna  3.Ogranizacja polityczna i system polityczny  POLITYKA to  działalność polityczna; to dążenie do zdobycia i poszerzenia władzy, do wywierania  nacisku na władzę( podejście dynamiczne)  WŁADZA to  stosunek pewnego typu relacji, to  stosunek społeczny zachodzący  między jednostkami społecznymi lub grupami społecznymi, w którym jedna ze stron tego stosunku ma  możliwość w sposób trwały i uprawniony narzucania własnej woli drugiej stronie, nawet pomimo jej  oporu, i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania; tak pojęte stosunki władzy występują w  każdej grupie społecznej, w której ktoś wydaje polecenia, a ktoś inny je wykonuje. Ważne jest, że  władza istnieje także wtedy, gdy możliwość ta nie jest realizowana. Z relacjami władzy i  podporządkowania mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie istnieje podział na przełożonych i  podwładnych.  CECHY WŁADZY:  ● przynajmniej dwa podmioty  ● polecenia i rozkazy tego, który sprawuje władzę  ● posłuch, podporządkowanie  ● istnieją normy, które określają że jedna ze stron wydaje polecenia, relacje miedzy osobą  posiadającą władzę a podwładnymosoba  podporządkowaną  WLADZA POLITYCZNA:  ● dwa podmioty zbiorowe, które charakteryzują się wspólnymi interesami społecznymi, które nie  mogą być rozwiązane na zasadzie consensusu  ● zorganizowany przymus  ● ...  ORGANIZACJA POLITYCZNA sformalizowana  grupa ludzi, której celem jest sprawowanie władzy i  wywieranie nacisku na władzę  przykłady:  ● partie  ● grupy interesów  ● państwo (najwazniejsza organizacja polityczna)  INSTYTUCJA POLITYCZNA mechanizm  dochodzenia do władzy lub jej sprawowania  przykłady:  ● parlament (aparat państwowy)  ● rząd (aparat państwowy)  ● wybory  ● referendum  ● prezydent  POLITYKA jest  to dążenie do przekształcenia rzeczywistości  POLITYCZNA to  krzątanina wokół własnych interesów. Kierunek polityki wyznaczają uznawane  wartości  DEF. SYSTEMU POLITYCZNEGO  Przyjęła się w latach 60tych, później w całej politologii erupejskiej i następnie innych krajów  Kiedyś utożsamiano z ustrojem, lecz system polityczny jest znacznie szerszym pojęciem  UJĘCIA DEFINICYJNE:  ●  ujęcie instytucjonalne (inaczej strukturalne)  sprowadza system polityczny do całokształtu  instytucji i organizacji politycznych oraz relacji zachodzących miedzy nimi a także do zasad  działania i systemów normatywnych, na podstawie których one działają .  ●  ujęcie strukturalnofunkcjonalne  (behawiorystycznofunkcjonalne)  system  polit.  określany jest jako zachodzący w obrębie poszczególnych wspólnot dynamiczny proces  społeczny, którego istotą jest przetwarzanie impulsów społecznych w decyzje i działanie 

(…)


● reguły nie normatywnenarodowe
i polityczne tradycje, kultura polityczna, praktyka prawna i
polityczna, prawne doktryny sądowe
● komunikacyjnyogół
związków i stosunków miedzy różnymi strukturalnymi elementami
podsystemu instytucjonalnego . w ramach tych powiązań wyróżniamy związki i stosunki
wspierające system ( koalicja partii wspierających rząd) oraz naruszające jego podstawy
(opozycja antysystemowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz