Projektowanie organizacji firmy

note /search

Struktura organizacyjna.

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1624

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej struktura organizacyjna - ogół powiązań między elementami jakiejś całości oraz elementami a całością. Każda całość może być rozpatrywana pod wieloma względami, z wielu punktów widzenia - wielowymiarowość analizy. D...

Struktury organizacyjne przedsiębiorstw.

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

Struktury organizacyjne przedsiębiorstw I. PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1. Pojęcie i cel działania przedsiębiorstwa. Ekonomia, jak wiadomo, rozróżnia trzy podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej: przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe i państwo. Jest to najogólniejsza kategoryzacja. Pozo...

Struktury organizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1967

Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchiczny między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umożliwiający osiągnięcie celów całości. Głównym zadaniem struktury organizacyjn...

Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 721

ZMIANY ORGANIZACYJNE Udział W rynku czas Narodziny wzrost dojrzałość schyłek Rys . Fazy rozwoju systemów społecznych Istota zmian Jest to przejście organizacji ze stanu dotychczasowego w stan oczekiwany. Odmienność nowego stanu musi być wyraźna, mierzalna w istotnych dla organizacji obszarach. Zm...

Kryterium łączenia stanowisk

 • Uniwersytet Gdański
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1253

kryterium łączenia stanowisk Wyodrębnione stanowiska mogą być łączone w grupy wg : 1.Kryterium podobieństwa rodzajowego działań - inaczej funkcjonalnym lub technologicznym 2.Kryterium podobieństwa rodzajowego celów- inaczej kryterium przedmiotowym lub produktowym 3.Kryterium grupowania wg rozmi...

Struktura liniowa - zalety, wady

 • Uniwersytet Gdański
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2667

S TRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: pracownik ó zwierzchnik . Jest to droga zarówno podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji.   Zalet...

Struktura-zakład przemysłowy przed fuzją

 • Uniwersytet Gdański
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1449

Czerska. Notatka składa się z 12 stron. PROJEKT KORPORACJI PRODUKCYJNO - BUDOWLANEJ Spis treści Strona Wstęp……3 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa …………………...4 2.1 Struktura organizacyjna- ogółem……………………………….….4 2.2 Struktura organizacyjna- pion produkcji…………………………..5 2.3 Struktura orga...

Opis stanowiska pracy - Dyrektor handlowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4928

Czerska. Notatka składa się z 2 stron. Nazwa firmy Opis pracy BLOK A Nazwa stanowiska Dyrektor handlowy Jednostka organizacyjna Pion Handlowy Zależności służbowe -stanowisko podlega : Dyrektorowi Naczelnemu -stanowisku podlegają: dział marketingu, dział Zaopatrzenia, dział sprzedaży Zastęp...

Opis stanowiska pracy-dyrektor handlowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2443

Czerska. Notatka składa się z 3 stron. OPIS PRACY BLOK A Nazwa stanowiska Dyrektor handlowy Jednostka organizacyjna Pion handlowy Zależności służbowe -stanowisko podlega : Dyrektorowi Naczelnemu -stanowisku podlegają: Dział sprzedaży, dział marketingu Zastępstwa -Osoba zatrudniona na stano...

Opis stanowiska pracy-kierownik

 • Uniwersytet Gdański
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 5761

Czerska. Notatka składa się z 2 stron. OPIS PRACY BLOK A Nazwa stanowiska Kierownik ds. Sprzedaży Jednostka organizacyjna Pion handlowy Dział/ Wydział: Sprzedaży Zależności służbowe - stanowisko podlega: Dyrektorowi Handlowemu - stanowisku podlegają: Specjalista ds. Sprzedaży Hurtowej, Specj...