Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa - strona 1 Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa - strona 2 Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

ZMIANY ORGANIZACYJNE Udział W rynku
czas
Narodziny wzrost dojrzałość schyłek Rys . Fazy rozwoju systemów społecznych Istota zmian Jest to przejście organizacji ze stanu dotychczasowego w stan oczekiwany. Odmienność nowego stanu musi być wyraźna, mierzalna w istotnych dla organizacji obszarach. Zmiana ma charakter ukierunkowanego działania uczestników organizacji. Warunki zmian :
odmienność musi być mierzalna
odmienność w ważnych dla organizacji obszarach
odmienność spowodowana celowym działaniem firmy Rodzaje zmian: strategiczne ( dotyczące organizacji i jej współpracy z otoczeniem)
misja, strategia i tożsamość firmy
zmiana granic firmy ( fuzje, przejęcia, outsourcing)
zmiana obszaru działania
zmiany wewnątrz firmy - typowo organizatorskie
zmiana struktury organizacyjnej (zmiana podzialu zadań, centralizacji)
zmiany w obszarze kadr ( restrukturyzacja zatrudnienia )
zmiany w obszarze techniki i technologii
restrukturyzacja finansowa ( zmiana struktury kapitału )
społeczny obszar zmian
zmiany w kształtowaniu nastawień, oczekiwań
hierarchia wartości ludzi
kultura organizacji
styl kierowania Przyczyny zmian :
zmienność warunków funkcjonowania firmy, potrzeba dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia, burzliwe otoczenie, indywidualizacja oczekiwań rynku
zmiana warunków panujących wewnątrz firmy ( rys. 5 faz rozwoju organizacji)
duża faza 1 faza 2 faza 3 faza 4 faza 5
kryzys kryzys kryzys kryzys kryzys
przywództwa autonomii decentralizacji biurokratyzmu ? wielkość organizacji wzrost przez wzrost przez wzrost przez wzrost przez wzrost przez
mała kreatywność formalizację deleg. Upraw. koordynacje współdziałanie młoda dojrzała
wiek organizacji przyczyny społeczne, np. nowe związki zawodowe, zmiana osoby przewodniczącej


(…)

… na podstawie wiedzy o dniu wczorajszym
Klasyfikacja zmian I ( sposób wprowadzania zmian) powolne, systematyczne wprowadzanie zmian ( model japoński- Kaizen)
zmiany etapowe, bardziej gwałtowne, raz na jakiś czas (skokowe)
KLASYFIKACJA ZMIAN II
zmiany
proaktywne
zmiany reaktywne
zmiany cząstkowe zmiany całościowe
Warunki:
jakimi środkami dysponujemy?
Jaką posiadamy kadrę?
opory przed zmianami
Klasyfikacja zmian III
1) cel zmian źródło zmiany
??? tu nic nie mam
cel- zamierzone skutki zmiany zmiany rozwojowe
zmiany stabilizujące
2) treść zmian strategia zmiany(co chcemy przez nia uzyskać i jak przeprowadzić)
Oryginalność zmiany zmiany naśladowcze (benchmarking)
zmiany innowacyjne zakres zmiany(co będzie podlegało zmianie)
3) skutki zmiany
uzyskane efekty zmiany
wzrost
stabilizacja
spadek
Powodzenie zmian…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz