Cykl życia i rozwój przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia i rozwój przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 Cykl życia i rozwój przedsiębiorstwa - wykład - strona 2 Cykl życia i rozwój przedsiębiorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Cykl życia i rozwój przedsiębiorstwa    Pojęcie rozwoju  Wszelki, długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo  po sobie następujące etapy przemian danego obiektu, wykazujące stwierdzalne  zróżnicowanie się tego obiektu pod określonym względem.  Inaczej: systematyczne, ciągłe doskonalenie kogoś lub czegoś (również organizacji). (Źródło:  Encyklopedia Powszechna PWN , Warszawa 1983)     Rozwój można rozumieć ilościowo i jakościowo.     Rozwój rozumiany ilościowo to wzrost (wielkości firmy).     Rozwój rozumiany jakościowo to doskonalenie.     Natomiast według np. Z. Pierścionka lub H. Simona, obie kategorie w przedsiębiorstwie są  ze sobą nierozerwalnie związane (w praktyce tezę tą udowadniają przypadki tajemniczych  mistrzów*). W dzisiejszych czasach doskonałą okazję do wzrostu ilościowego stwarza  firmom globalizacja.     Aspekty rozwoju organizacji  1)   innowacje  (produktowe, technologiczne, organizacyjne, marketingowe, zarządcze),  2)   wzrost jakości funkcjonowania organizacji  we wszystkich ww. obszarach,  3)   obniżka kosztów wytwarzania/funkcjonowania organizacji  (bez strat na jakości),    4)   wzrost kompetencji biznesowych  (lepsze opanowanie kluczowych czynników  sukcesu),   5)   poprawa sprawności funkcjonowania organizacji  (np. poprzez wprowadzanie  nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, nowych koncepcji zarządzania, ZZL),   6)   lepsze zaspokojenie potrzeb klientów,    7)   lepsza współpraca z partnerami biznesowymi,    8)   poprawa kultury i klimatu organizacyjnego,  itp.  9)  wiąże się z tym również ciągła konieczność  podwyższania kwalifikacji i kompetencji  pracowników .    Obszary rozwoju organizacji wg modelu H. Leavitta   1)  otoczenie organizacji,  2)  system zarządzania,  3)  podsystem celów i wartości,   4)  podsystem struktury,  5)  podsystem psycho-społeczny,  6)  podsystem techniczny,  7)  wyjścia/wejścia,  8)  powiązania ww. elementów.      Praktyczne przykłady działań rozwojowych w przedsiębiorstwie  1)  inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne,  2)  wprowadzenie nowego produktu na rynek,   3)  wejście w nowe dziedziny działalności (dywersyfikacja działalności),  4)  wejście na nowe rynki geograficzne (dywersyfikacja geograficzna),  5)  zaspokojenie nowych potrzeb za pomocą istniejących produktów,   6)  rozwój produktu, podwyższanie jego jakości,  7)  usprawnienie organizacji firmy,  8)  wprowadzenie nowych modeli funkcjonowania firmy (biznesowych) np. 

(…)

… na niepowodzenia i porażki,
 Koncentracja na sprawach najważniejszych,
 Dyscyplina (ład korporacyjny) i wysoka (pożądana) kultura organizacyjna,
 Umiejętne wykorzystanie technologii,
Koło zamachowe rozwoju – konsekwencja w działaniu i niezachwiane opieranie się
na 6 podstawowych fundamentach rozwoju.
Wyniki badań K. Obłója
Wygrywające strategie polskich firm –liderów opierają się na niewielkiej liczbie (3-4…
… na niepowodzenia i porażki,
 Koncentracja na sprawach najważniejszych,
 Dyscyplina (ład korporacyjny) i wysoka (pożądana) kultura organizacyjna,
 Umiejętne wykorzystanie technologii,
 Koło zamachowe rozwoju – konsekwencja w działaniu i niezachwiane opieranie się
na 6 podstawowych fundamentach rozwoju.
Wyniki badań K. Obłója
Wygrywające strategie polskich firm –liderów opierają się na niewielkiej liczbie (3-4…
… – rozpoznawalna marka, lojalność wobec firmy, atrakcyjna
oferta i jej poprawianie, innowacyjność, produktywność, sprawna organizacja.
4. W fazie schyłku - koszty.
Faza 1.
Organizacje małe, najczęściej o konfiguracji struktury liniowej, działające na
zasadzie niesformalizowanej kreatywności członków organizacji i osobistym zaangażowaniu
jej właścicieli. Pojawia się kryzys wynikający z niedostatecznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz