Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa - strona 1 Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:


Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa: wzrost produkcji
Rozwój
Rozwój
produktu
Dywersyfikacja
Rezygnacja
z rynku
Penetracja
Rozwój
rynku
Likwidacja
firmy
Wycofanie
produktu
wzrost rynku
Kryzys
Architektura firmy : model funkcjonowania organizacji, tworzenia i dostarczania produktów / usług na wybrane rynki. Na architekturę firmy składają się konfiguracje: techniczno-ekonomiczne, społeczne i organizacyjne. Konfigurację techniczno-ekonomiczną można analizować jako sekwencję działań, prowadzącą do powstania wyrobu: Badania i rozwój : Czy w ogóle prowadzić prace badawcze? Podstawowe, stosowane czy często usprawnieniowe? W ramach firmy czy przez zlecenia na zewnątrz? Jak ocenić ich efektywność? Zakupy : Jak współpracować z dostawcami? Krótko- czy długookresowe kontrakty? Relacje rynkowe (cena jest najważniejsza) czy bliska współpraca, partnerstwo (liczą się jakość, cena, długookresowe warunki współpracy)? Produkcja : kapitałochłonny system produkcji? Elastyczny system z większym udziałem siły roboczej? Jak zintegrowany? Jaka technologia? Co produkować w ramach firmy, a co kupować na zewnątrz? Jak prowadzić rachunek kosztów i jakich konwencji podziału kosztów używać? Sprzedaż : Rozbudowany dział sprzedaży, własna sieć sprzedawców i własna dystrybucja czy oparcie się na zewnętrznej dystrybucji i sprzedaży? Wspieranie sprzedaży promocją i merchandisingiem?
Podstawowe pytania decydujące o konfiguracji techniczno-ekonomicznej firmy: Które elementy konfiguracji technicznej tworzą wartość z punktu widzenia strategicznie istotnych odbiorców?
Co wykonywać w ramach firmy, a co kupić na rynku („make or buy”)?
Jak zorganizować sprawne współdziałanie grup specjalistów w poszczególnych fazach cyklu technicznego, aby skrócić czas całości cyklu i zmniejszyć koszty?
Wymiary organizacyjne konfiguracji można ująć w postaci następujących pytań: Jakie są główne kryteria grupowania czynności w ramach struktury?
Czy podział zadań, odpowiedzialności i kompetencji w ramach struktury ma charakter funkcjonalny, dywizjonalny, macierzowy czy procesowy?
W jakim stopniu organizacja jest scentralizowana i sformalizowana w swoich decyzjach strategicznych i codziennych działaniach?
Jakie decyzje są scentralizowane i na jakim szczeblu hierarchii?
Czy obowiązują formalne procedury podejmowania decyzji i jakie one są?
Jakie są główne mechanizmy koordynacji działań?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz