zarządzanie strategiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie strategiczne - strona 1 zarządzanie strategiczne - strona 2 zarządzanie strategiczne - strona 3

Fragment notatki:

14-stronicowy dokument doc, w którego treści znaleźć można następujące zagadnienia: Analiza otoczenia, strategiczne wybory, analiza organizacji, wizje strategiczne, funkcjonalne programy działania, model działania, szkoła planistyczna, szkoła ewolucyjna, opozycyjna, zasobowa, otoczenie bezpośrednie, ogólne, analiza stakeholders, ogólna sytuacja gospodarcza, analiza otoczenia ogólnego, czynniki demograficzne i socjo-kulturowe, bariery, rywalizacja wewnątrz sektora, substytuty, siła przetargowa nabywców, siła przetargowa dostawców, analiza zasobów organizacji, perspektywa, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza swot, segmentacja wyznacza poprzez misję sposoby konkurowania, konfiguracja wewnętrzna, elementy procesu działalności, struktura funkcjonalna, struktura smukła. Ponadto w treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak na przykład: konfiguracja społeczna,proces zarządzania personelem, relacje między uczestnikami a organizacją, relacje między uczestnikami, analiza portfelowa, macierz BCG, zarządzanie operacyjne, korzyści z małego różnicowania produktów, znaczenie cyklu życia produktu dla zarządzania operacyjnego, zarządzanie jakością, TQM, Total Quality Management, zasady jakości Deminga, zarządzanie operacyjne, just in time, projektowanie pracy, motywacje.

Strategia (5 lat) → decyzje strategiczne podejmowane są na najwyższym szczeblu
→ dotyczą całego przedsiębiorstwa
Odpowiedź na 3 kwestie:
WIZJA (sens istnienia organizacji); misja;
DOMENA DZIAŁANIA (produkt, odbiorca, konkurenci, rynki)
konkurencja bezpośrednia - każdy z każdym
budowanie niszy rynkowej - koncentrowanie się na jakimś aspekcie oferty (Rzeczpospolita)
unikanie konkurencji (duże nakłady na promowanie wizerunku) zbudowanie wyjątkowego wizerunku, którego nie pokona konkurent np.: Mercedes
kooperacja (porozumienie między przedsiębiorstwami we wspólnym celu) promocja produktów komplementarnych, badania i rozwój
Przedsiębiorstwa coraz częściej unikają konkurencji , bo konkurencja cenowa bywa wyniszczająca
MODEL DZIAŁANIA: jak ma być skonfigurowane przedsiębiorstwo, jego struktura organizacyjna i najważniejsze funkcje (NIKE)
Model społeczny - zarządzanie pracownikami, motywacja, dobór pracowników
Artur Andersen - najbardziej pożądany pracodawca - jedna firma, jedna wizja, jeden głos; podobni pracownicy sprawiają podobne wrażenie, co wpływa na możliwość przewidywalności postępowania klientów i wiedzą, czego można oczekiwać, w konsekwencji wzrasta zaufanie.
MODEL ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
BUDOWA STRATEGII
Analiza otoczenia Strategiczne wybory Analiza organizacji
- środowisko - wizje strategiczne - zasoby i umiejętności
- branża - rynki i produkty - powiązania i łańcuch
- grupa strategiczna - model działania działań tworzących wartość
- makrootoczenie dodaną
FUNKCJONALNE PROGRAMY DZIAŁANIA
marketing
finanse i koszty
zarządzanie ludźmi
produkcja i technologia
struktury i procedury
unikalny system zasobów
unikalny system umiejętności
unikalny system relacji wewnątrz organizacyjnych i z otoczeniem
Efektem powinna być przewaga konkurencyjna.
CZTERY PODSTAWOWE SZKOŁY MYŚLENIA STRATEGICZNEGO:
SZKOŁA PLANISTYCZNA, powstała jako pierwsza, firmy powinny budować plany strategiczne i poprzez te plany kształtować przyszłość w racjonalny sposób. Zakłada się racjonalność działania menadżerów i przewidywalność otoczenia; jednakże menadżerowie nie zawsze są obiektywni i nie zawsze działają racjonalnie, a zmienność w otoczeniu powoduje, że trzeba działać elastycznie, a nie ściśle

(…)

…, każda organizacja dokonuje zakupów, sprzedaży, prowadzi finanse i zarządza ludźmi.
Składniki wejściowe
Operacje
Produkty wyjściowe
Linie lotnicze
samoloty, terminale, pasażerowie
rezerwacje, latanie, obsługa pasażerów
transport ludzi i dóbr, satysfakcja klientów
Zarządzanie operacyjne ma swój początek w narodzinach nauki o zarządzaniu, w latach 70 w USA (Ford, IBM).
Decyzje operacyjne od decyzji…
… i przewidywalność otoczenia; jednakże menadżerowie nie zawsze są obiektywni i nie zawsze działają racjonalnie, a zmienność w otoczeniu powoduje, że trzeba działać elastycznie, a nie ściśle wg planu; pewne metody analityczne są wykorzystywane do dzisiaj np. metoda scenariuszowa: decyzje strategiczne, operacyjne i taktyczne:
decyzje strategiczne- rozlokowanie zasobów, program finansowy i marketing;
decyzje…
… odbiorców;
koszty stałe - wysokie koszty stałe powodują nacisk na wykorzystanie ekonomi skali, a więc zaostrzenie walki konkurencyjnej;
zróżnicowanie produktów, nie ma możliwości pokazania zalet swojej marki, lecz tylko konkurencji cenowej;
bariery wyjścia - zniechęcają firmy do opuszczenia sektora finansowego (zwolnienia pracowników, zerwanie umów)
emocjonalne, restrykcja państwa;
Substytuty:
liczba…
… o charakterze doradczym, może mieć uprawnienia decyzyjne, dokonywania analiz. Pomiędzy nimi jest struktura funkcjonalna, podwładny ma kilku przełożonych jednocześnie, każdy ma specjalność w wąskim zakresie, mogą pojawić się konflikty między tymi obowiązkami, dlatego konieczna jest koordynacja.
SPOSÓB KOORDYNACJI DZIAŁAŃ: czy tworzyć procedury typu budżetowanie, czy też mamy tworzyć funkcjonalne procedury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz