podstawy zarzadzania i organizacji wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy zarzadzania i organizacji wykład 1 - strona 1 podstawy zarzadzania i organizacji wykład 1 - strona 2 podstawy zarzadzania i organizacji wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


P odstawy organizacji i zarządzania - wykład 16.10.2012r. Podstawowe pojęcia w zakresie organizacji i zarządzania Organizacja (w ujęciu podmiotowym) Jest to świadomie utworzona grupa osób, realizująca założone cele przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych. Organizacja (w ujęciu czynnościowym) Organizowanie to celowy proces doboru, konfiguracji i koordynacji ludzi, rzeczy i procedur w taki sposób, aby sprawnie osiągać założone cele. Poziom zorganizowania (organizacja w sensie atrybutowym) Cecha mówiąca o tym, że coś jest dobrze lub źle zorganizowane albo dana organizacja jest sprawna lub niesprawna, efektywna lub nieefektywna, oszczędna lub rozrzutna, czyli eksponująca właściwości rozpatrywanej organizacji, pozytywne lun negatywne, istotne lub nieistotne. System Jest to układ elementów wzajemnie ze sobą powiązanych w celu realizacji założonego celu. Zarządzanie To proces będący postępowaniem normującym (zgodnym z procedurami) i dyspozycyjnym (uprawnienie do wydawania poleceń i obowiązek ich wykonywania), który ma powodować osiągnięcie założonego celu przez sferę wykonawczą, przy czym zachodzi on w układzie uzależnienia organizacyjnego (jako relacji nadrzędności - podporządkowania), kierownictwa i wykonawstwa oraz jest zdeterminowany przez spełnianie następujących funkcji: - decydowanie - identyfikacja - określenie uwarunkowań wewnętrznych i czynników zewnętrznych - planowanie - proces formułowania celów i sposobów ich osiągania - organizowanie - koordynacja - motywowanie - proces zachęcania do efektywnej pracy i oddziaływania w celu utożsamiania się pracownika z firmą - kontrolowanie - proces ustalania kryteriów oceny efektywności, porównanie stanu faktycznego ze wzorcem, wyciągnięcie wniosków i działania korygujące
Istotą pracy managera jest podejmowanie decyzji. Uniwersalna formuła funkcji zarządzania a funkcje dziedzinowe Podana uniwersalna formuła funkcji zarządzania ma charakter ogólny natomiast w odniesieniu do konkretnych dziedzin działalności. Funkcje zarządzania ulegają różnego rodzaju modyfikacjom i przekształceniom. W przypadku dziedziny zasobów ludzkich do funkcji zarządzania zaliczamy: - sterowanie zasobów ludzkich - organizowanie zasobów ludzkich - motywowanie pracowników - kontrolowanie procedur pracy.
Inny układ funkcji wystąpi w przypadku systemu jakości. Można tu zaproponować następujące funkcje: - sterowanie jakością - zarządzanie i koordynowanie działalności wszystkich jednostek organizacyjnych, które mają wpływ na jakość - zarządzanie systemem informacyjnym jakości - marketinkg i rozwój produktu - kontrolę jakości. Poziomy zarządzania Proces zarządzania przebiega w przedsiębiorstwie na dwóch poziomach (wymiarach, aspektach): ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz