Zasady Zarządzania Jakością

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady Zarządzania Jakością - strona 1

Fragment notatki:

Dwie strony wyjaśnień pojęć takich jak: zasada pracy zespołowej, działania "kół jakości", zespoły zadaniowe, zasada "zero defektów", "burza mózgów", QFD, FMEA.

Zasady zarządzania jakością
ZASADA „ZERO DEFEKTÓW” (CROSBY'ego)
Należy dążyć do całkowitego wyeliminowania błędów, czyli produkcji bezusterkowej, poprzez następujące działania:
obiektywny pomiar i przedstawianie wyników jakości,
propagowanie grupowej pracy dla formułowania i realizowania celów poprawy jakości,
tworzenie systemu komunikacji między pracownikami (dla poprawy jakości).
ZASADA PRACY ZESPOŁOWEJ
Ponieważ produkty i procesy są coraz bardziej skomplikowane, zalecane jest:
konieczność włączenia do realizacji celów organizacji coraz szerszej grupy pracowników,
dążenie do zarządzania partycypacyjnego,
stosowanie „burzy mózgów” oraz działania „kół jakości”.
BURZA MÓZGÓW” (BM)
Dwie fazy: faza tworzenia oraz faza wyjaśniania.
Etapy BM:
wyznaczenie prowadzącego,
jasne określenie celu sesji BM,
kolejno każdy członek zespołu wypowiada pojedynczą myśl (jeśli to możliwe opierając się na pomysłach innych),
na tym etapie pomysły nie są krytykowane ani dyskutowane,
pomysły zapisane są tak, aby wszyscy członkowie zespołu mogli je widzieć,
proces trwa aż do wyczerpania pomysłów,
dokonuje się przeglądu wszystkich pomysłów.
Ocena pomysłów:
zgodne z problemem,
nonsensowne,
powtarzające się,
implikujące się,
do dalszego rozważenia.
Czas trwania sesji: około 30 minut.
Liczba uczestników: 5 ÷ 15 osób.
DZIAŁANIA „KÓŁ JAKOŚCI
Grupy pracowników oparte na podstawowych jednostkach organizacji
(np. brygadach, zespołach).
Spotkania po godzinach pracy, średnio 1 - 2 razy w miesiącu.
Zadanie: propozycje usprawnień, modyfikacji i racjonalizacji procesów
operacyjnych i procesów zarządzania przy celu nadrzędnym:
poprawa jakości (produktu, procesu, zarządzania, pracy).
ZESPOŁY ZADANIOWE
Sformalizowane zespoły interdyscyplinarnych specjalistów (np. technolodzy, specjaliści od jakości, od marketingu, analitycy kosztów) powoływane przez zwierzchników.
Liczność zespołu - zwykle 5 - 9 osób.
Cel: wypracowanie propozycji rozwiązania konkretnego zadania.
Określony z góry okres pracy zespołu.
QFD - ROZWINIĘCIE FUNKCJI JAKOŚCI („DOM JAKOŚCI”)
Metoda pozwala przetwarzać potrzeby odbiorców na charakterystyki wyrobów.
Metoda jest szczególnie przydatna dla działań w sferze przedprodukcyjnej (etap projektowania wyrobów). Jest jedną z podstawowych metod wykorzystywanych przez firmy, które uznały jakość za swój cel strategiczny. Metoda zastosowana po raz pierwszy w Japonii, później w różnych
branżach w wielu firmach USA i Europy Zachodniej.


(…)

… produkcji,
uruchomienie produkcji seryjnej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz