Zarządzanie rozwojem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie rozwojem - strona 1 Zarządzanie rozwojem - strona 2 Zarządzanie rozwojem - strona 3

Fragment notatki:


Strategia to podejście, według którego organizacja zmierza do najkorzystniejszego wyróżnienia się na tle konkurentów, za pomocą połączenia swoich wszystkich mocnych stron. Strategię zarządzania możemy rozumieć również jako „naczelną orientację (...) która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu”. Orientacja ta wyznacza cele oraz drogi którymi zarząd będzie dążył do ich osiągnięcia. Uwzględnia ona własny potencjał kadrowy, organizacyjny, finansowy i produkcyjno-techniczny. Należy pamiętać, że strategia dotyczy całego systemu, dlatego też uwzględniany jest każdy element organizacji. W ramach strategii można wyróżnić strategię zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedstawia ona cele ogoólne i cząstkowe, znaczące o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, wyrażona jest w formie progmamów i planów dotyczących działalności globalnej. Duże znaczenie mają czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Uwzględnia zatem poziom organizacyjno-techniczny i zasoby konkurencji. Określa bliski i perspektywiczny horyzont działania gospodarczego. Ocenia się ją na podstawie określonych kryteriów jakości. Typy startegii zarządzania: Jako typy strategii zarządzania można wyróżnić 4 podstawowe odmiany: - strategia defensywna - strategia zachowawcza - strategia naprawcza - strategia rozwojowa Wybór strategii zarządzania zależy przede wszystkim od relacji firmy z otoczeniem. Zmiany strategii mogą być spowodowane również niekorzystną sytuacją wewnętrzną, tj. spadek wydajności lub fluktuacja pracowników. Strategia może być również zmieniona na rozwojową kiedy przedsiębiorstwo doskonali się w swojej lub innej branży, jest pionierem wśród swoich konkurentów oraz oferuje klientom nowe i praktyczne rozwiązania. Tym samym przyczynia się do postępu Pierwsza z nich nastawiona jest na minimalizację strat związaną z przetrwaniem przedsiębiorstwa. Jest to reakcja na naciski otoczenia oraz odpowiedź na niepowodzenia ekonomiczne i inne. Strategia zachowawcza ma na celu utrzymanie dotychczas stosowanej koncepcji funkcjonowania firmy. Polega na wyczekiwaniu przez firmę na najlepszy do działania moment. W rozpatrywaniu tej strategii stosuje się następujące czynniki: wskaźnik efektywności inwestycji, okres zwrotu poniesionych nakładów oraz opłacalność wdrażania innowacji. Następna z kolei strategia to naprawcza, którą stosuje się w momencie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów. Polega ona na reorganizacji przedsiębiorstwa oraz stworzeniu mechanizmów zabezpieczających przed zakłóceniami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Ostatnia to strategia rozwojowa, która prowadzi do ekspansji podmiotu gospodarczego. W zależności od przedsiębiorstwa, ma na celu zdobywanie nowych rynków zbytu, dywersyfikacja produkcji czy działaność inewstycyjną. Istotnym elementem zmian jest udoskonalenie struktury organizacyjnej. Dotyczy to również tworzenia korporacji lub koncernów oraz porozumień gospodarczych. Najczęściej rozpatrywane kryteria jakości w tej strategii to: rentowność sprzedaży i majątku, stopa marży brutto oraz stopa zyskowności akcji. W strategii tej niezbędne jest porównywanie poszczególnych wskaźników w czasie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz