Opis stanowiska pracy-dyrektor handlowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis stanowiska pracy-dyrektor handlowy - strona 1 Opis stanowiska pracy-dyrektor handlowy - strona 2 Opis stanowiska pracy-dyrektor handlowy - strona 3

Fragment notatki:

Czerska. Notatka składa się z 3 stron.
OPIS PRACY BLOK A Nazwa stanowiska
Dyrektor handlowy
Jednostka organizacyjna
Pion handlowy
Zależności służbowe
-stanowisko podlega : Dyrektorowi Naczelnemu
-stanowisku podlegają: Dział sprzedaży, dział marketingu
Zastępstwa
-Osoba zatrudniona na stanowisku jest zastępowana przez: Kierownika ds. Sprzedaży -Osoba zatrudniona na stanowisku zastępuje: Kierownika ds. Marketingu, Kierownika ds. Sprzedaży, Dyrektora Naczelnego
BLOK B Cel stanowiska
Opracowywanie i nadzorowanie wdrażania krótko i długoterminowej strategii sprzedaży firmy. Obowiązki
- opracowywanie strategii sprzedażowej i marketingowej oraz nadzór nad ich realizacją,
- działania marketingowe mające na celu stały rozwój oferty, w tym analiza rynku w celu określenia potrzeb klientów, ustalenia cenników, identyfikacji konkurencji,
- przygotowywanie i monitorowanie budżetu dla sprzedaży i marketingu,
- analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania działu,
- kierowanie rozwojem i badaniami dotyczącymi produktu na podstawie aktualnych oczekiwań rynku,
- wprowadzanie nowych rozwiązań przynoszących wzrost sprzedaży,
- współdziałanie w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, utrzymaniu stałych klientów, - zawieranie kontraktów i umów, - nadzorowanie realizacji bieżących zadań, - podejmowanie decyzji w zakresie wielkości eksportu i importu, - ustalenie form sprzedaży, - uczestnictwo w targach międzynarodowych, - sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zadań w danym pionie, - współpraca z firmami na zewnątrz.
Uprawnienia
- udzielanie wyróżnień, zwolnień, przenosin, awansów itp. dla podległych mu pracowników, - przedkładanie projektów uzasadnionych zmian w funkcjonowaniu i organizacji pionu mu podległego, - reprezentowanie firmy na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Dyrektora Naczelnego.
Odpowiedzialność
- organizacyjna,
- dyscyplinarna,
- cywilna, - administracyjna,
- karna.
Techniczne wyposażenie stanowiska
- telefon,
- samochód,
- laptop,
- fax.
Współpraca
- wewnętrzna: współpracuje z innymi podmiotami wewnątrz firmy: a) działem finansowym, b) działem produkcji, c) działem sprzedaży, d) działem zaopatrzenia.
- zewnętrzna: współpracuje z innymi podmiotami na zewnątrz firmy: a) dyrektorami handlowymi innych oddziałów, b) przedstawicielami firm usługowo-transportowych, c) dystrybutorami handlowymi, d) w zakresie płatności - z działami finansowymi kontrahentów, e) okresowe kontakty z Głównym Urzędem Ceł, Urzędem Skarbowym, NBP i kontrolerami jakości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz