Opis stanowiska pracy - Dyrektor handlowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4480
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis stanowiska pracy - Dyrektor handlowy - strona 1 Opis stanowiska pracy - Dyrektor handlowy - strona 2

Fragment notatki:

Czerska. Notatka składa się z 2 stron.
Nazwa firmy Opis pracy BLOK A
Nazwa stanowiska
Dyrektor handlowy
Jednostka organizacyjna
Pion Handlowy
Zależności służbowe
-stanowisko podlega : Dyrektorowi Naczelnemu
-stanowisku podlegają: dział marketingu, dział Zaopatrzenia, dział sprzedaży
Zastępstwa
-Osoba zatrudniona na stanowisku jest zastępowana przez: Kierownika ds. sprzedaży -Osoba zatrudniona na stanowisku zastępuje: Kierownika ds. zaopatrzenia, Kierownika ds. marketingu, Kierownika ds. Sprzedaży, Dyrektora Naczelnego
BLOK B
CELE ST ANOWISKA OBOWIĄZKI - współdziałanie w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, utrzymaniu stałych klientów, - zawieranie kontraktów i umów, - nadzorowanie realizacji bieżących zadań, - podejmowanie decyzji w zakresie wielkości eksportu i importu, - ustalenie form sprzedaży, - uczestnictwo w targach międzynarodowych, - sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zadań w danym pionie, - przestrzeganie w swej działalności tajemnicy służbowej, - współpraca z firmami na zewnątrz.
UPRAWNIENIA - udzielanie wyróżnień, zwolnień, przenosin, awansów itp. dla podległych mu pracowników, - przedkładanie projektów uzasadnionych zmian w funkcjonowaniu i organizacji pionu mu podległego, - reprezentowanie firmy na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Dyrektora Naczelnego.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ - organizacyjna,
- dyscyplinarna,
- cywilna, - administracyjna,
- karna. TECHNICZNE WYPOSAŻENIE STANOWISKA - telefon,
- samochód,
- laptop,
- fax. WSPÓŁPRACA - wewnętrzna: współpracuje z innymi podmiotami wewnątrz firmy: a) działem finansowym, b) działem produkcji, c) działem sprzedaży, d) działem zaopatrzenia
- zewnętrzna: współpracuje z innymi podmiotami na zewnątrz firmy: a) dyrektorami handlowymi innych oddziałów, b) przedstawicielami firm usługowo-transportowych, c) dystrybutorami handlowymi, d) w zakresie płatności - z działami finansowymi kontrahentów, e) okresowe kontakty z Głównym Urzędem Ceł, Urzędem Skarbowym, NBP i kontrolerami jakości.
WARUNKI PRACY - fizyczne: praca biurowa przed komputerem przy sztucznym oświetleniu
- godziny pracy: - wyjazdy służbowe: BLOK C
K ryteria oceny - poziom efektywności ekonomicznej zawieranych umów,
- poziom wykorzystania potencjału firmy, -poziom wyników ekonomicznych firmy.
Wymagania kwalifikacyjne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz