Zasada myślenia o całości, czyli podejścia systemowego w logistyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4466
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada myślenia o całości, czyli podejścia systemowego w logistyce - strona 1 Zasada myślenia o całości, czyli podejścia systemowego w logistyce - strona 2 Zasada myślenia o całości, czyli podejścia systemowego w logistyce - strona 3

Fragment notatki:

Zasada myślenia o całości, czyli podejścia systemowego w logistyce. 2.1. Istota systemowego w logistyce - opiera się na teorii systemów. Założenia teorii systemów: - koncentruje się na oddziaływaniach między elementami określonej całości
- opiera się ja na spojrzeniu ilościowym
- prowadzi do działania kierunkowego nastawionego na cel określonej wartości
Cechą charakterystyczną jest kompleksowy charakter rozpatrywania wszystkich zagadnień, tzn., że dokonanie zmiany jakiegoś jednego elementu wymaga zmian w pozostałych elementach tej całości. Przyczyny zastosowania teorii systemów w logistyce: procesy tworzą strukturę systemu w postaci elementów i relacji między tymi elementami
w systemach następuje pokonywanie czasu i przestrzeni, czyli przepływ produktów między różnymi miejscami magazynowania, sprzedaży itp.
w każdym systemie występują 2 sfery:
sfera przepływów fizycznych - to fizyczny przepływ produktów przy pomocy różnego rodzaju proces
sfera regulacji - to zarządzanie systemem logistycznym
Istota podejścia systemowego w logistyce polega na tym, że ponad znacznie poszczególnych elementów systemu logistycznego przekłada się wzajemne zależności między tymi elementami.
System logistyczny - to celowo zorganizowany i zintegrowany w obrębie danego układu gospodarczego przepływ materiałów i wyrobów gotowych.
Systemy logistyczne zawsze są systemami otwartymi tzn.,że współdziałają z otoczeniem.
Warunki tworzenia systemów logistycznych: - identyfikacja współzależności
- uwzględnienie zjawiska synergii
W podmiotach gospodarczych mogą być realizowane różne cele: - o charakterze centralnym
- o charakterze komplementarnym
- o charakterze konfliktowym
Celem systemu logistycznego przedsiębiorstwa jest zapewnienie optymalnego z punktu widzenia misji i strategii przedsiębiorstwa przepływu strumienia materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych i związanych z nimi informacji.
2.2. Hierarchia systemów logistycznych Rodzaje systemów logistycznych (hierarchii): System logistyczny przedsiębiorstwa
Każdy system logistyczny przedsiębiorstwa składa się z podsystemów:
podsystem logistyczny zaopatrzenia
podsystem logistyczny produkcji
podsystem logistyczny dystrybucji
System logistyczny przedsiębiorstwa stanowi element systemu wyższego rzędu.
a). Instytucjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych: mikrologistyczne - dotyczą samodzielnych podmiotów gospodarczych


(…)

… - producent koncentruje się tylko na produkcji wyrobów
II sposób - tradycyjny, od którego się odchodzi. Producent w całości własnymi siłami i środkami redukuje procesy i czynności logistyczne dostarczające dystrybucji - musi dysponować własnymi magazynami, wykwalifikowanymi pracownikami. Jest on kosztowny i mało sprawny.
III sposób - mieszany. Część procesów i czynnikom logistycznymi realizuje producent…
… kto produkuje, o jakich parametrach terminowych, po jakiej cenie chce sprzedać)
złożenie ofert, sformułowanie ofert potencjalnym dostawcom
wybór najkorzystniejszego dostawcy
prowadzenie negocjacji
zawieranie kompletnej umowy o dostawę Logistyka produkcji - jest lokalizowana między logistyka zaopatrzenia i logistyka dystrybucji. Obejmuje wszystkie procesy i czynności, które są związane z zaopatrzeniem stanowisk…
… produkcji w toku
skracanie cyklu produkcyjnego (należy realizować takie działania logistyczne, które by zmniejszały przestoje, przerwy w produkcji) ważne są działania, które by redukowały zbędne operacje technologiczne - ten cel musi być realizowany wspólnie przez technologów i logistyków.
Logistyka dystrybucji - jest powiązana z rynkiem. To jeden z podsystemów przedsiębiorstwa. Obejmują…
…. pozycja przeds. handlowego
Głównym celem logistyki dystrybucji - jest konieczność zapewnienia jak najszybszego przebiegów procesów dystrybucji przy zachowaniu odpowiedniego poziomu obsługi odbiorców i klientów - nie może się to odbywać kosztem obniżenia poziomu obsługi odbiorców.
Cele szczegółowe:
minimalizacja czasu przebiegu procesów dystrybucji - aby produkt jak najszybciej znalazł się u końcowego…
… produkcyjnych w niezbędne materiały podstawowe, pomocnicze, eksploatacyjne, a także procesy i czynności służbowe przekazywaniu wytworzonych wyrobów gotowych do magazynów sprzedanych.
Ma ona szereg działań techniczno-organizacyjnych. Istnieje ściśle prowadzone między procesami technologicznymi i procesami logistycznymi. To powiązanie ma miejsce w tak zwanych branżach o charakterze aparaturowym (czyli proces…
… lotniczych - tu pomijamy całą sieć pośrednikom. Czynniki wpływające na charakter i skalę procesów i czynności logistycznych w dystrybucji:
charakter działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
przedmiot działalności gospodarczej - czy przeds. wytwarza dobra inwestycyjne (maszyny, urządzenia) czy tylko dobra konsumpcyjne
pozycja przedsiębiorstwa na rynku - czy jest to mały przedsiębiorca, czy duża firma - np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz