Zarządzanie logistyką

note /search

Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy n...

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2660

Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej 1.1. Geneza logistyki. Termin został wprowadzony z dziedziny wojskowej. Podstawy logistyki wojskowej zostały opracowane w 1837 r. przez Jominiego „Zarys sztuki wojskowej” - jego książka. Koncepcję tę w formie wykładów o l...

Negocjacje-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421

Negocjacja 1. Przedmiot negocjacji Nawiązanie współpracy z wybranym dostawcą strategicznym o nazwie BETA Cel główny : wynegocjowanie lepszych warunków dotyczących ceny Cel uboczny: uzyskanie wyższego standardu dotyczącego jakości serwisu 2. Strony negocjacji Strona kupująca: Przedsiębiorstwo pr...

Proces wyboru dostawców strategicznych-projekt zaliczeniowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1981

PROCES WYBORU DOSTAWCÓW STRATEGICZNYCH ( studium przypadku) Realizacja punktu 4, - etap 4.1., dokonanie wyboru kryterium oceny etap 4.2., ustalenie rangi ważności wybranych kryteriów I Do analizy wybrano następujące czynniki: 1- jakość materiałów, 2- cena, 3- warunki płatności, 4- czas realizac...

Proces wyboru dostawców strategicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1855

INTERPRETACJA „PROCESU WYBORU DOSTAWCÓW STRATEGICZNYCH” WEDŁÓG KRYTERIUM CECH PROCESU Cecha procesu 2 stopnia Mierzalny cel Łańcuch czynności Dostawa i klient Powtarzalny Przekraczanie granic 1 Identyfikacja potrzeb zakupów Stworzenie bazy danych o dostawach Wejście: prognozy sprzedaży, bieżący pl...

Zarządzanie logistyczne-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

7 cech logistyki: 1. celem logistyki jest zapewnienie dostępu do właściwego produktu 2. we właściwej ilości , stanie, miejscu , czasie , dla właściwego klienta , po właściwej kwocie Logistyka jako sekwencja sprzężonego ciągu procesów : 1. Przyjmowanie zamówień i ich koordyn. 2.Planowanie produkcji ...

Umowa partnerska

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

UMOWA PARTNERSKA Nr 18762 zawarta dnia 13 maja w Gdańsku pomiędzy: ALFA z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 7a, 80-267 Gdańsk, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdańsk, KRS pod numerem KRS 140597; reprezentowana przez Alicję Kowalską, zwana w dalszej części Umowy Partnerem a Firma wymieniona w...

Zasada myślenia o całości, czyli podejścia systemowego w logistyce

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4494

Zasada myślenia o całości, czyli podejścia systemowego w logistyce. 2.1. Istota systemowego w logistyce - opiera się na teorii systemów. Założenia teorii systemów: - koncentruje się na oddziaływaniach między elementami określonej całości - opiera się ja na spojrzeniu ilościowym - prowadzi do dzia...

Przepływ-definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie logistyką
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Przepływ – definicja, Przepływy w logistyce, Podział przepływów, Przepływy fizyczne - rodzaje, Przepływy kombinowane...