Proces wyboru dostawców strategicznych-projekt zaliczeniowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces wyboru dostawców strategicznych-projekt zaliczeniowy - strona 1 Proces wyboru dostawców strategicznych-projekt zaliczeniowy - strona 2 Proces wyboru dostawców strategicznych-projekt zaliczeniowy - strona 3

Fragment notatki:

PROCES WYBORU DOSTAWCÓW STRATEGICZNYCH
( studium przypadku)
Realizacja punktu 4, - etap 4.1., dokonanie wyboru kryterium oceny
etap 4.2., ustalenie rangi ważności wybranych kryteriów
I Do analizy wybrano następujące czynniki: 1- jakość materiałów, 2- cena, 3- warunki płatności, 4- czas realizacji zamówienia, 5- poziom obsługi, 6- serwis.
Zespół ekspertów dokonał rangowania tych czynników, wyniki którego przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym
Ranga wybranych kryteriów zdaniem zespołu ekspertów jest następująca:
Warunki płatności
Jakość materiałów
Czas realizacji zamówienia
Cena
Poziom obsługi
Serwis
II. Dokonano wstępnego wyboru trzech potencjalnych dostawców strategicznych (dostawcy BETA, GAMA i DETA
III. Wybranym dostawcom do końcowej selekcji nadano następujące charakterystyki wyboru kryterium oceny
Kryterium oceny BETA GAMA DETA
Jakość materiałów bardzo dobra dobra akceptowalna
Cena 55zł 48zł 44zł 1 Warunki płatności 21 dni 14 dni 7 dni
Czas realizacji zamówień 5dni 15dni 25dni
Poziom obsługi bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry
Serwis dobry bardzo dobry przeciętny
Gdzie:
JAKOŚĆ MATERIAŁU
Podstawą oceny dostawcy wg kryterium jakość są wyniki oceny technicznej materiału dostarczanego przez dostawcę. W ocenie wg kryterium jakości uwzględnia się różne parametry, określone w warunkach technicznych dostaw oraz wymogów procesów
Technologicznych. Podobnie jak w ocenie wg pozostałych kryteriów, możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 0-100, przy czym wynik poniżej 60 pkt dyskwalifikuje danego dostawcę, jako punkt odniesienia w tej ocenie przyjmuje się następujące kryteria oceny:
jakość akceptowana - 60 pkt
jakość dobra - 80 pkt
jakość bardzo dobra - 90 pkt
____________________________________________________________
1 Najniższa cena oferowana przez dotychczasowego dostawcę wynosi 48zł
CENA
Ocena dostawcy wg kryterium ceny jest przeprowadzona na podstawie oferty dostawcy sprawdzonej naturalnie do warunków dostawy porównywalnych z ofertami innych dostawców. Porównywanie ceny uwzględniają różnice w trwałości (żywotności) materiałów, jeżeli parametr ten ma wpływa na poziom kosztów eksploatacji danego materiału. Punktem odniesienia jest najkorzystniejsza z cen oferowanych przez dotychczasowych dostawców ( 90 pkt.). Kryteria tej oceny (w skali 0-100) są następujące:


(…)

… sposób realizacji i termin realizacji Zamówienia zostanie ustalony w wyniku dwustronnych uzgodnień Stron Umowy.
§3 Dostawa i zwrot produktów
1. Dystrybutor dopuszcza następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
1.1. poprzez przesyłkę dokonana przez firmę spedycyjna Dystrybutora - pokwitowanie odbioru dokonywane jest przez
przedstawiciela Partnera na liście przewozowym firmy spedycyjnej
1.2. poprzez przesyłkę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz