Umowa partnerska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa partnerska - strona 1 Umowa partnerska - strona 2 Umowa partnerska - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA PARTNERSKA Nr 18762
zawarta dnia 13 maja w Gdańsku pomiędzy:
ALFA z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 7a, 80-267 Gdańsk, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym Gdańsk, KRS pod numerem KRS 0000140597; reprezentowana przez Alicję Kowalską, zwana w dalszej części Umowy Partnerem a Firma wymieniona w załączniku „Informacja o Partnerze Handlowym”, prowadząca działalność na podstawie dołączonych dokumentów rejestrowych, reprezentowana przez Jana Nowaka, zwany w dalszej części Umowy Dystrybutorem przy czym Dystrybutor i Partner łącznie nazywani są Stronami §1 Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów znajdujących sie w aktualnej ofercie handlowej
Dystrybutora.
§2 Zamówienia 1. Dystrybutor zobowiązuje sie do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dostępność towaru znajdującego sie w ofercie handlowej.
Partner zobowiązuje sie do odbioru towaru i zapłaty ceny. Warunkiem realizacji transakcji kupna - sprzedaży jest złożenie przez Partnera zamówienia zgodnego z ustaleniami Umowy oraz z aktualnym cennikiem Dystrybutora. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, poczta elektroniczna, telefonicznie, faksem lub z wykorzystaniem modułu „Zakupy on-line” dostępnego na stronie www Dystrybutora (po zalogowaniu).
2. Otrzymanie przez Dystrybutora zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Dystrybutor określa jak najszybszy, związany z możliwościami logistycznymi, termin realizacji zamówienia.
Wyjątkiem od tej zasady jest brak możliwości realizacji zamówienia w całości lub części z przyczyn niezależnych od Dystrybutora. W takim przypadku sposób realizacji i termin realizacji Zamówienia zostanie ustalony w wyniku dwustronnych uzgodnień Stron Umowy.
§3 Dostawa i zwrot produktów 1. Dystrybutor dopuszcza następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
1.1. poprzez przesyłkę dokonana przez firmę spedycyjna Dystrybutora - pokwitowanie odbioru dokonywane jest przez
przedstawiciela Partnera na liście przewozowym firmy spedycyjnej
1.2. poprzez przesyłkę dokonana przez firmę spedycyjna Partnera - pokwitowanie odbioru dokonywane jest przez przedstawiciela
firmy spedycyjnej Partnera.
1.3. odbiór towaru z magazynu Dystrybutora - możliwy wyłącznie przez osoby wymienione w „Upoważnieniu do osobistego odbioru
towaru w magazynie Dystrybutora” lub na podstawie imiennego upoważnienia dla osoby odbierającej towar, podpisanego przez
osoby upoważnione do działania w imieniu Partnera.
§4 Ceny 1. Cena towaru sprzedawanego Partnerowi jest ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy uwzględnieniu m.in. takich czynników jak: dotychczasowy obrót Partnera, wielkość zamówienia, terminowość dokonywania płatności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz