Wzór umowy-umowa o współpracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór umowy-umowa o współpracy - strona 1 Wzór umowy-umowa o współpracy - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia.................................... w .........................................................................pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Dystrybutorem
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez
..................................................................................................................................................... .
zwaną dalej Odbiorcą,
§ 1.
1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych ................................................................................................................................
2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.
§ 2.
Odbiorca zobowiązuje się do:
1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.
2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.
3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.
4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.
5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.
§ 3.
Dystrybutor jest zobowiązany do:
Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.
Informowania Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.
Współpracy z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz