Wzór pisma-Umowa serwisowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2926
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Umowa serwisowa - strona 1 Wzór pisma-Umowa serwisowa - strona 2 Wzór pisma-Umowa serwisowa - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA SERWISOWA zawarta dnia .......................................... w ................................................................. pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Serwisantem.
§1.
Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej .......................................................................................................................
..................................................................................... rozprowadzanego przez Zleceniodawcę.
§2.
Obsługa serwisowa obejmuje:
naprawy wyrobów uszkodzonych przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy, wykonywane na zlecenie placówki handlowej, na koszt Zleceniodawcy.
obsługę gwarancyjną i w ramach rękojmi, tj. naprawy lub wymianę towaru, dokonywane na podstawie ważnej karty gwarancyjnej, na koszt Zleceniodawcy.
usługi pogwarancyjne, tj. naprawy wykonywane na zlecenie i koszt użytkownika.
§3.
Serwisant może odstąpić od wykonania usługi gwarancyjnej tylko w przypadku:
1. gdy karta gwarancyjne jest:
a) niekompletna,
b) błędnie wypełniona przez sprzedawcę,
c) zawiera skreślenia bądź przeróbki,
d) nie ostemplowana i nie podpisana przez sprzedawcę.
Serwisant dokonuje wpisu do karty gwarancyjnej o przyczynie odstąpienia od obsługi gwarancyjnej
2. w związku z brakiem części zamiennych z winy Zleceniodawcy.
Serwisant wystawia oświadczenie o niemożliwości wykonania naprawy. Po wystawieniu oświadczenia Serwisant każdorazowo na piśmie powiadamia Zleceniodawcę, który w terminie 3 dni licząc od daty jego otrzymania zajmuje stanowisko w sprawie.
3. uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika.
W przypadku określonym w § 3 pkt 3 Serwisant dokonuje naprawy na wyłączny koszt użytkownika.  §4.
Serwisant zobowiązany jest do:
1. dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
2. przestrzegania warunków gwarancji i postanowień niniejszej umowy,
3. dokonywania napraw zgodnie z technologią określoną w instrukcji serwisowej opracowanej przez Zleceniodawcę, oraz wyłącznie przy użyciu nowych części, zakupionych u Zleceniodawcy,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz