Fazy transakcji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy transakcji - omówienie - strona 1 Fazy transakcji - omówienie - strona 2 Fazy transakcji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

I. Faza przygotowania i zawarcia transakcji eksportowej i importowej
Faza przygotowania transakcji eksportowej
Zapytanie ofertowe
Chcąc dokonać wyboru przyszłego partnera handlowego, przedsiębiorca formułuje zapytanie ofertowe (ang. inquiry) kierując je do wybranych kontrahentów. Zapytanie ofertowe ma zwykle formę listu handlowego i może być przesłane w dowolny sposób np. listownie, telefaxem czy faxem. Jego celem jest zaproszenie adresata do złożenia oferty sprzedaży towaru określonego w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe nie powoduje żadnych skutków prawnych dla obu stron.
Oferta
Oferta (ang. offer, bid lub tender) to wiążąca propozycja sprzedaży towaru lub świadczenia usługi, lub też obu łącznie, z jednoczesnym precyzyjnym określeniem istotnych warunków przyszłej umowy sprzedaży. Pomimo iż oferta w zasadzie jest dokumentem wiążącym, możliwe jest również złożenie tzw. oferty niewiążącej. Trzeba jednak bardzo wyraźnie zastrzec, że ma ona taki właśnie charakter. Oferty wywołane,
Oferty niewywołane Oferta warunkowa Oferta bezwarunkowa 3. Akceptacja oferty Przyjęcie oferty przez kontrahenta zagranicznego powinno być pełne i bezwarunkowe, ponieważ tylko wtedy jest ona wiążąca dla oferenta. Z taką akceptacją mamy do czynienia stosunkowo rzadko
Akceptacja oferty może nastąpić poprzez złożenie zamówienia. Zamówienie jest dokumentem wyrażającym zgodę wysyłającego na zawarcie z określonym partnerem umowy eksportowo - importowej na zasadach znanych importerowi.
Przyjęcie zamówienia bez zastrzeżeń oznacza zawarcie umowy
2. Faza zawarcia transakcji eksportowej
2.1. Zawarcie kontraktu
Przyjęcie bez zastrzeżeń oferty i wysłanie zamówienia lub sprecyzowanie zamówienia w wyniku negocjacji i jego potwierdzenie przez sprzedawcę, jak również sformułowanie wszystkich warunków kupna - sprzedaży w jednym dokumencie nazywa się kontraktem. Kontrakty dzielą się na
- jednodokumentowe - wielodokumentowe. Kontrakt jednodokumentowy może mieć formę maszynopisu lub kontraktu typowego tzn. specjalnego formularza. W praktyce handlu zagranicznego, częściej występują kontrakty wielodokumentowe. Klasyczny przebieg wymiany dokumentów przedstawia się następująco: Po pierwsze zapytanie ofertowe wysłane przez importera do eksportera lub eksporterów,
Po drugie oferta sprzedaży przesłana przez eksportera,
Po trzecie przyjęcie oferty przesłane eksporterowi przez importera,
Po czwarte potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane importerowi przez eksportera


(…)

… opracowuje spedytor po otrzymaniu zlecenia. Instrukcja przeznaczona jest dla dostawcy i zawiera konkretne informacje na temat przygotowania towaru do wysyłki. Dołączone do niej bywają: wzorcowy list przewozowy oraz wzór zgłoszenia celnego.
Zaświadczenie spedytorskie przyjęcia towarów do wysyłki FCA - zaświadczenie to ma na celu przyspieszenie realizacja akredytywy przez sprzedającego. Jest to dokument opracowany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Spedytorów FIATA w 1995 r., na którego mocy spedytor poświadcza przyjęcie ładunku do wysłania i zobowiązuje się przesłać go pod wskazany adres. FCR jest dokumentem niezbywalnym.
Konosament spedytorki do przewozów kombinowanych FBL- wprowadzonyzostał do praktyki handlu międzynarodowego w 1971r. Jest to typowy konosament bezpośredni wystawiany w formie zbywalnej…
… zamówienia przesłane importerowi przez eksportera
W handlu zagranicznym kontrakt powinien zawierać przede wszystkim istotne elementy dotyczące określonego zobowiązania, tj.
Przedmiot dostawy,
Ilość produktu bądź wielkość usługi,
Cenę,
Miejsce przekazania towaru określone według właściwych formuł handlowych, np. Incoterms,
Termin dostawy
Sposób dostawy,
Sposób zapłaty za towar np. akredytywa dokumentowa…
… strony znają się wystarczająco dobrze i mają do siebie zaufanie, mogą być zastosowane nieuwarunkowane formy zapłaty, do których zaliczamy polecenie wypłaty,weksel, czek i akredytywę pieniężną. Do uwarunkowanych, czyli uzależnionych od spełnienia określonych warunków, form zapłaty należności zaliczamy inkaso dokumentowe i akredytywę dokumentową. 2. Realizacja transakcji importowej
Ważność kontraktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz