Cykl transakcyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl transakcyjny - strona 1 Cykl transakcyjny - strona 2 Cykl transakcyjny - strona 3

Fragment notatki:


Cykl transakcyjny Pojęcie transakcja bywa w praktyce gospodarczej bardzo różnie rozumiane. Najczęściej termin ten używany jest zamiennie z terminami: umowa, kontrakt, efekt negocjacji itp.
Transakcja w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna - sprzedaży) i jego realizacji. Transakcja obejmuje wiele umów:
kontrakt, czyli umowę podstawową;
umowę między dostawcą a ewentualnym pośrednikiem;
umowę spedycji;
umowę transportu;
umowę ubezpieczeniową;
umowę kontroli ilościowej i jakościowej towaru.
Transakcja handlu zagranicznego polega na powiązaniu ze sobą szeregu działań, których wynikiem jest osiągnięcie określonych celów. Działania te nie mają jednakowej intensywności w ciągu całego czasu jej trwania. Od momentu nawiązania przez strony kontraktów do chwili zawarcia kontraktu i ewentualnego zawarcia przez zawodowego kupca handlu zagranicznego umowy z kontrahentem krajowym narasta aktywność stron uczestniczących w transakcji. Następnie wykonuje się wiele czynności o charakterze techniczno - handlowym, które nie wymagają większego wysiłku ze strony eksportera i importera, a następnie znowu wzmaga się intensywność działań, które są związane z dostawą towaru i płatnościami za towar. Można więc stwierdzić, że działalność związana z prowadzeniem transakcji w handlu zagranicznym przejawia się w formie cyklicznej.
W literaturze mówi się o tzw. cyklu transakcji , czyli następujących po sobie fazach grupujących czynności szczegółowe. Wyróżnia się najczęściej trzy lub cztery fazy tego cyklu. Inny jest, rzecz jasna, podział tych czynności w warunkach, gdy samo przedsiębiorstwo nawiązuje kontakt handlowy z partnerem zagranicznym bez jakiegokolwiek pośrednika, a inny, gdy producent dostarcza produkt za pośrednictwem np. przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, profesjonalnie zajmującego się eksportem i importem.
Cykl transakcji w handlu zagranicznym w warunkach samodzielnego prowadzenia sprzedaży przez producenta w podziale na cztery fazy: Pierwszą fazą jest przygotowa nie transakcji handlu zagranicznego . Do podstawowych czynności w tym okresie zalicza się:
zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców danych towarów lub ich potencjalnych sprzedawców (pośredników) za granicą
badanie rynku (popyt, podaż, dystrybucja i innych elementów o charakterze marketingowym)
przygotowanie i wysłanie materiałów reklamowych w przypadku eksportu lub zapytań ofertowych w przypadku importu
dokonanie porównania ofert przysłanych przez zagranicznych dostawców i po przeprowadzeniu kalkulacji wysłanie w razie potrzeby kontroferty


(…)

…;
badanie związanych z dostawą dokumentów (faktury, konosamentu, listu przewozowego, dokumentów ubezpieczeniowych itp.) pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
dopilnowanie zorganizowania i przeprowadzenia odbioru ilościowego i jakościowego;
załatwienie ewentualnych reklamacji;
ostateczne rozliczenie transakcji;
zamknięcie transakcji, sporządzenie jej kalkulacji wynikowej, uporządkowanie dokumentacji, przygotowanie do jej archiwizowania.
Przedstawione czynności szczegółowe związane z importem są zgodne z typowym cyklem transakcji w handlu zagranicznym. Literatura:
Jan Rymarczyk - redakcja „Handel zagraniczny - organizacja i technika”; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 1997
Klemens P. Białecki „Operacje handlu zagranicznego”; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 1999

…, aby cała dokumentacja z nim związana była jednoznacznie identyfikowana, uzyskanie - jeśli jest to wymagane - pozwolenia na wywóz towaru, przesłanie dostawcy krajowemu zamówienia na towar, wydanie dyspozycji dotyczącej spedycji (tzw. zlecenia spedycyjnego), ubezpieczenie towaru, wezwanie importera do otwarcia akredytywy (jeśli taka forma płatności została uzgodniona), odpowiednie opakowanie towaru, zapewnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz